Startside
Kontortider
Vekeplan
Bakgrunn
Organisasjon
Tenester
EU som medeigar
Hyttetomtene
Styremшter

Antal besøk: 183481

 

 

 

 
        

 

Nжringsbarometer Hordaland 2012
Oppdatert ..

Saksa frе heimesida til Hordaland Fylkeskommune:

Formеlet med barometeret er е gje nokre svar pе kva som er status for nжringslivet i dei to fylka, korleis marknadsutsiktene for nжringane er og korleis investeringar, sysselsetjing og offentleg verksemd pеverkast. Les siste utgеve pе:

http://epapir.info/naeringsbarometeret/januar2012/#/1/

Arrangement 2012
Skaperkraft
Nettverkskreditt
Ungt Entreprenшrskap
digital lжringsarena
Nasjonal digital lжringsarena; Hvorfor drama i barne- og ungdomsarbeid?
Nyskapingsparken
Søk i portalen


Eidfjord Utvikling AS, Simadalsvegen 1, 5783 - Tlf: 53 66 41 00 - Mobil: 91566835 - Org.nr: 986 261 869