Startside
Kontortider
Organisasjon
Vekeplan
Bakgrunn
Tenester
EU som medeigar
Hyttetomtene
Styremшter

Antal besøk: 222472

 

 

 

 

 

 
        

 

Styrekurs 09.01. 2013
Oppdatert ..

Eidfjord Utvikling AS gjentek suksessen med styrekurs for styremedlemmer og varamedlemmer i kommunalt eigde aksjeselskap til vinteren.

Kurset er eit samarbeid med Eidfjord kommune og vert tilbode kommunestyret sine representantar og vararepresentantar. Kurset passar og for tilsette som treng е ha kunnskap om roller og ansvar mellom kommunen som eigar, styret i kommunalt eigde verksemder og dagleg leiar.


Set av onsdag 9. januar 2013 mellom kl 0900 og 1500.


Kurshaldar: Kjell Standal, Elinora Consulting AS


Stad: Eidfjord Utvikling AS sine lokale i Lжgreidsvegen 2a.


Dersom det er plass, kan og deltakarar frе nabokommunane fе plass pе kurset mot ein eigendel. Kurset er nyttig for verksemder med private eigarar og.


Tilrеdd litteratur: Selskapsdannelse i kommunal sektor. Styring og kontroll av kommunalt eide selskaper. Vibeke Resch-Knudsen (Kommuneforlaget 2012). 

Styret: Tante, barbar eller klan. Morten Huse (Fagbokforlaget 2011).

Arrangement 2012
Rakafiskfest
Skaperkraft
Nettverkskreditt
Ungt Entreprenшrskap
digital lжringsarena
Nasjonal digital lжringsarena; Hvorfor drama i barne- og ungdomsarbeid?
Nyskapingsparken
Søk i portalen


Eidfjord Utvikling AS, Simadalsvegen 1, 5783 - Tlf: 53 66 41 00 - Mobil: 91566835 - Org.nr: 986 261 869