Startside
Kontortider
Organisasjon
Vekeplan
Bakgrunn
Tenester
EU som medeigar
Hyttetomtene
Styremшter

Antal besøk: 256901

 

SlowFjord Inspirasjonssamling

 

 

 

 

 
        

 

Kompetansenavet for lokal mat
Oppdatert ..

Kompetansenavet for lokal mat tilbyr modulbasert kurs i lokal foredling og omsetnad. Neste kurs tek for seg sal, forretningsutvikling og шkonomi i mat og opplevingsverksemder. Eidfjord Utvikling AS oppmoder verksemder i Eidfjord til е vera med.

Kurset gеr pе Flеmsbryggja i Aurland 5.-7. mars 2013.


Program og informasjon om pеmelding til kurset finn du i vedlegget.


Det vert ytt kr 2000 i utdanningsstipend frе Eidfjord Utvikling AS til kvar deltakande verksemd.


Ta kontakt med Marit Stadheim, Destinasjon Eidfjord, for meir informasjon.

Vedlegg:
Invitasjon-og-program-lokal-forelding-og-omsetning-del-3-mars-2013.pdf

Arrangement 2013
Skaperkraft
Nettverkskreditt
Ungt Entreprenшrskap
digital lжringsarena
Nasjonal digital lжringsarena; Hvorfor drama i barne- og ungdomsarbeid?
Nyskapingsparken
Søk i portalen


Eidfjord Utvikling AS, Simadalsvegen 1, 5783 - Tlf: 53 66 41 00 - Mobil: 91566835 - Org.nr: 986 261 869