Startside
Kontortider
Bakgrunn
Organisasjon
Tenester
Styremøte
EU som medeigar
Eidfjordguiden 2006

Antal besøk: 13845

Hardanger Tre AS
Sist oppdatert 07.09.2005

Hardanger Tre AS består av Jan Arne Bu og Johnny Helle. Selskapet har som hovudføremål å produsera innreiingar av heiltre til bustader, hytter m.m.

Eidfjord Utvikling AS eig 34 % av aksjane i Hardanger Tre AS.

Alle investeringar er gjort, men det har vore vanskar med å få tilgjengelege lokale. Eidfjord Utvikling AS har i samråd med administrasjonen i Eidfjord kommune lagt fram ynskje om å få nytta omlag 200 m2 lokale i Sæbø skule. Eidfjord formannskap vil få saka til handsaming 26.09.05.

Me håpar at Hardanger Tre AS etter det møtet kjem i gang med verksemda si.

Me ynskjer Hardanger Tre AS og Jan Arne og Johnny lukke til!

 

Søk i portalen


Eidfjord Utvikling AS, Simadalsv. 1, 5783 Eidfjord - Tlf: 53 66 41 00 - Mobil: 97 780 780 - Org.nr: 986 261 869