Startside
Kontortider
Bakgrunn
Organisasjon
Tenester
Styremøte
EU som medeigar
Eidfjordguiden 2006

Antal besøk: 13847

NXTRI 2005
Sist oppdatert 12.09.2005

NXTRI 2005 vart arrangert lørdag 6. august 2005. Arrangementet vart svært vellukka, og gir Eidfjord veldig god marknadsføring.

Arrangementet har ikkje søkt støtte tidlegare år. Dette året har Eidfjord Utvikling AS gått inn og gitt NXTRI 2005 ein underskotsgaranti på inntil kr. 75.000.

Paal Hårek Stranheim som er initiativtakar bak Norseman Extreme Triathlon, set veldig stor pris på den støtte og hjelp dei mottek i Eidfjord. 

I haust reknar me med at Norseman Extreme Triathlon vil koma tilbake med søknad om sekreteriatsstøtte til seinare års arrangement.

På heimesida til Norseman Extreme Triathlon står det no; http://nxtri.com "The next competition will be held on August 5, 2006".

Me ser fram til enno eit flott arrangement.

Søk i portalen


Eidfjord Utvikling AS, Simadalsv. 1, 5783 Eidfjord - Tlf: 53 66 41 00 - Mobil: 97 780 780 - Org.nr: 986 261 869