Startside
Kontortider
Bakgrunn
Organisasjon
Tenester
Styremøte
EU som medeigar
Eidfjordguiden 2006

Antal besøk: 14073

Nina sluttar i Destinasjon Eidfjord
Sist oppdatert 14.09.2005

Nina Kramer Fromreide har sagt opp stillinga si som dagleg leiar i
Destinasjon Eidfjord AS. Nina skal byrja i ny jobb som marknadssjef i Fjordline. Ho startar opp så smått i stillinga med ein dag i veka frå veke 38.


Nina skal arbeida i Destinasjon Eidfjord i tida fram mot jul.

Me takkar Nina for jobben ho har gjort i Eidfjord og ynskjer henne lukke til vidare med nye oppgåver.

Styret i Destinasjon Eidfjord AS vil i tida framover arbeida med å få på plass ei ny løysing, og arvtakar etter Nina. 

Søk i portalen


Eidfjord Utvikling AS, Simadalsv. 1, 5783 Eidfjord - Tlf: 53 66 41 00 - Mobil: 97 780 780 - Org.nr: 986 261 869