Startside
Kontortider
Bakgrunn
Organisasjon
Tenester
Styremшte
EU som medeigar
Eidfjordguiden 2006

Antal besøk: 13849

Maursжth Hardanger Fjellpark
Sist oppdatert 19.09.2005

Informasjon om Maursжth Hardanger Fjellpark

Av Per Holmefjord

Arbeidet med teknisk tilrettelegging i omrеdet gеr etter planen, og internveier, ledningsnett og anna infrastruktur for tilsaman 23 tomter er etter planen klar midt i oktober. Me reknar med at fшr vinteren set inn skal det vera rydda og klargjort etter anleggsfolka med minst mogleg sеr i terrenget.

Det er til no seldt 12 tomter, men me stеr pе for fullt for е rekka endе nokon sal fшr vinteren. Alle tomter i fase 1 er tydelig merka med nummer, og innan kort tid vil denne merkinga ogsе verta gjennomfшrt for tomtene i fase 2, dvs. ca. 15 nye tomter. Av kjшparane er fleirtalet allerede i gang med planlegging og sшknader for hyttebygging. Mеlsetjinga er at det skal gravast og stшypast grunnmur til minst 4 hytter fшr vinteren kjem. I tillegg til visningshyttene er allerede den fшrste hytta under tak, og det er snart mogleg е fе eit ordentleg inntrykk av omеdet. Held fremdriftsplanene, vil det vera byggjeaktivitet heile vinteren igjennom i feltet.

Det er inngеtt marknadssamarbeid med Rшroshytta representert ved Byggmester Haldor Hamre i Granvin og Drammenshytta representert ved Byggmesterfirmaet Mшen og Saue pе Voss. Det er sett opp visningshytter frе begge leverandшrar, og desse er viktige i det vidare salsarbeidet, ikkje minst for е kunna presentera prosjektet for kundar gjennom heile еret. Visningshyttene er planlagt ferdige med inventar og mшblar i lшpet av november. Det vert arbeidd med е fе fram produkt frе lokale brukskunstnarar i visningshyttene.

I samband med arbeidet med Maursжth Hardanger Fjellpark har det vore ynskjeleg med eindel mindre reguleringsmessige endringar for е tilpassa seg til marknaden pе ein best mogleg mеte. Dette gjeld hytteplassering pе tomtene, tilpassing av hyttetyper til den enkelte tomt, justeringar av internveier til lшypetraseer osv. Planforslaget har vore ute pе hшyring, og er no til handsaming i Eidfjord kommune.

Søk i portalen


Eidfjord Utvikling AS, Simadalsv. 1, 5783 Eidfjord - Tlf: 53 66 41 00 - Mobil: 97 780 780 - Org.nr: 986 261 869