Startside
Kontortider
Organisasjon
Vekeplan
Bakgrunn
Tenester
EU som medeigar
Hyttetomtene
Styremøter

Antal besøk: 385682

 

 

 

 

 

 
        

 

Vekeplan dagleg leiar

Veke 13 og 14

Sjukemeldt.

Veke 12

Sjukemeldt.

Veke 11

Sjukemeldt.

Måndag kl 1900-2030, møte med Historielaget.

Tysdag møte kl 1100-1300, kl 1500-1700 evalueringsmøte/styremøte Xtremeidfjord.

Torsdag møte kl 0930-1030.

Veke 10

Sjukemeldt.

Måndag regionalt møte om infrastruktur i Kvam Næringsråd kl 1900-2130.

Tysdag møte frå kl 1500-1700.

Fredag møte frå kl 1300-1400.

Veke 9

Sjukemeldt frå 25.2. 2014.

Måndag styremøte i Eidfjord Utvikling AS kl 0900-1030. Møte Xtremeidfjord kl 1500-1600.

Tysdag på kontoret. Møte frå kl 1100-1200. 

Onsdag til sundag Expedition Amundsen 2014.

Veke 8

Måndag på kontoret. I kommunestyret frå kl 0900.

Tysdag på kontoret. Møte kl 0830-1030 og kl 1100-1200. Student i studiesenteret. Møte i lokala frå kl 1900-2100.

Onsdag på kontoret. Møte på Voss frå kl 1000-1300.

Torsdag på kontoret. Møte frå kl 0900-1030 og frå kl 1200-1300. Føretaksmøte Helse Fonna kl 1315.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 0900-1000, kl 1030-1130 og kl 1130-1200.

Veke 7

Måndag Kurs i Praktisk kontraktsrett kl 1600-2000.

Tysdag møte i Bergen. Kurs i Praktisk kontraktsrett kl 0800-1200.

Onsdag på kontoret. Møte frå kl 0900-1130 og kl 1330-1500. 

Torsdag på kontoret.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 0900-1030.

Veke 6

Måndag på kontoret.

Tysdag på kontoret. Møte frå kl 1500-1600.

Onsdag på kontoret til kl 0915. Møte i Kinsarvik kl 1000-1400.

Torsdag på kontoret. Møte frå kl 0930-1100. 

Fredag til sundag til Nederland med Team Hardanger.

Veke 5

Måndag styremøte i Helse Fonna.

Tysdag på kontoret. Møte kl 1230-1300 og kl 1430-1500. Kl 1800-2100 møte med verksemdene som deltok på studieturen til Røros. Student i Studiesenteret.

Onsdag på kontoret. Møte kl 1000-1230 og kl 1300-1330. Styremøte Xtremeidfjord kl 1500-1700.  

Torsdag møte kl 0815 til 0900. I Sysendalen frå kl 1230-1600.

Fredag på kontoret.

Veke 4

Måndag på kontoret.

Tysdag på kontoret. Møte kl 1000-1230 og 1300-1330.

Onsdag på kontoret til kl 1100. Tenestereise Voss og Bergen.

Torsdag deltek på Vestlandskonferansen.

Fredag på møte i Bergen. Coaching frå kl 1000-1200.

Laurdag kl 1100-1300 på kontoret.

Veke 3

Måndag på kontoret. Møte frå kl 1000-1300.

Tysdag på kontoret. Møte om Studiesenteret kl 1000-1100. Møte kl 1130-1215. Telefonstyremøte i Helse Fonna kl 1500-1700.

Onsdag på kontoret. Møte kl 1400-1600 Expedition Amundsen.

Torsdag på kontoret. På møte Voss kl 1200 og ut dagen (privat).

Fredag på kontoret. Styremøte i Leiarnettverket kl 1300-1600.

Veke 2

Måndag på kontoret. Coaching frå kl 0830 til 0930. Møte frå kl 1300-1430. Tenestereise frå kl 1500.

Tysdag på tenestereise til Drammen til kl 2000.

Onsdag styrekurs i Sentrumstunet kl 0900-1600.

Torsdag på kontoret. Møte frå kl 0900-1100. Møte i Granvin med Team Hardanger frå kl 1200-1500.

Fredag på kontoret. Styremøte i Eidfjord Utvikling AS frå kl 0900-1300.

Delvis sjukemeldt frå fredag 10.1. 2014 og inntil vidare.

Veke 1

Torsdag og fredag heime med bihulebetennelse. Fredag coaching frå 1500-1600.

Laurdag på kontoret frå 1115-1245.

2014

Veke 52

Juleferie.

Veke 51

Måndag på kontoret. Coaching frå kl 0830-0930. Kommunestyret kl 0930-1100.

Tysdag møte i Team Hardanger frå kl 1000-1530. Møte på Voss frå kl 1700 (privat).

Onsdag på kontoret.

Torsdag på kontoret til kl 1400. Styremøte i Sysendalen Skisenter AS kl 0800-1030. Eksamenskandidat i Studiesenteret.

Fredag styremøte i Helsefonna i Haugesund.

Veke 50

Måndag på kontoret. Eksamenskandidat i Studiesenteret. Møte kl 1530-1600.

Tysdag på kontoret. Styremøte Xpedition Eidfjord kl 1700-2000.

Onsdag på kontoret. Eksamenskandidatar i Studiesenteret. Møte frå kl 1000-1100 og 1315-1530 og frå kl 1800-1900.

Torsdag på kontoret.

Fredag på kontoret. Møte kl 1100-1230 og coaching kl 1600-1700.

Veke 49

Måndag på møte i Bergen. Eksamenskandidat i Studiesenteret.

Tysdag på kontoret.

Onsdag på kontoret. Ekstraordinært årsmøte i Rika-Ragna Teaterselskap frå kl 1700-1800.

Torsdag på kontoret. Julemøte i Kvam Næringsråd kl 1900-2200.

Fredag mineralseminar på Gardemoen.  

Veke 48

Heime med influensa.

Tysdag på kontoret. Møte på Syse Gard med verksemdene som var på Røros i oktober kl 1900-2200 (utsett).

Onsdag  og torsdag styremøte i Helse Fonna. Pizza og pils i Mosstova i regi av Eidfjord Næringslag kl 1900-2200. Tema skilting i Eidfjord sentrum.

Fredag på kontoret.

Veke 47

Måndag møte med Innovasjon Noreg i Bergen saman med gründar.

Tysdag på kontoret til 1300. Møte på Voss frå kl 1400 (privat).

Onsdag på kontoret. Møte frå kl 1000-1200. Kl 1700-2030 kurs i kalkulasjon og prising. Møte om Vøtrafestivalen kl 1700-1900.

Torsdag HMS-kurs dag 2.

Fredag på kontoret. Synfaring i Sysendalen kl 1000-1230.

Veke 46

Måndag og tysdag ferie.

Onsdag Hardangerkonferanse i Norheimsund.

Torsdag Hardangerkonferanse i Norheimsund. Møte på Voss.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 1345 til 1545. Coaching frå kl 1600-1700.

Veke 45

Måndag obligatorisk HMS-kurs for leiarar dag 1. Eit samarbeid mellom Eidfjord Utvikling AS og Eidfjord Næringslag.

Tysdag på kontoret til kl 1200. Coaching kl 1300-1430.

Onsdag til fredag ferie.

Veke 44

Måndag på kontoret. Eidfjord Utvikling AS si orientering til kommunestyret om drifta.

Tysdag på kontoret. Coaching frå kl 0830-0930. Møte frå kl 0930-1030 og kl 1600-1700.

Onsdag på kontoret. Møte frå kl 1030 til 1300.

Torsdag på kontoret.

Fredag styremøte i Eidfjord Utvikling kl 0830-1230 (førebels tidsramme). Coaching frå kl 1700-1800.

Veke 43

Måndag på kontoret. Møte frå kl 0900-1030.

Tysdag på kontoret til  kl 1130. Møte frå kl 1000-1100. Coaching kl 1315-1500. Tenestereise til Bergen.

Onsdag og torsdag eteblerarkonferanse i Bergen i regi av Brønnøysundregistra.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 0900-1045.

Sundag kl 0900-1000 og 1330-1700 førebuing til presentasjon for eigar i Eidfjord Utvikling AS

 

Veke 42

Måndag på kontoret. Møte frå kl 1000-1200, 1445-1515 og 1515-1800.

Tysdag på kontoret. Coaching frå kl 0830-0930.

Onsdag på kontoret til kl 1400. Møte frå kl 0930-1230. Tenestereise til Røros.

Torsdag til sundag tenestereise til Røros med verksemder frå Hardanger, 2 av dei frå Eidfjord.

Veke 41

Måndag møte kl 1100-1500.

Tysdag på kontoret. Møte frå 1400-1600.

Onsdag på kontoret. Møte frå kl 0830-1100. Opning av gang-/sykkelsti frå Garen til Maurseth kl 1300-1530.

Torsdag telefonmøte frå kl 0830-0900, møte frå kl 0930-1100. redag på kontoret.

Fredag haustferie. Coaching frå kl 1500-1600.

Veke 40

Måndag og på kontoret.

Tysdag på kontoret til kl 1130. Coaching kl 1300-1430. 

Onsdag styremøte i Helse Fonna på Stord frå kl 1200. Start studium i bygdeutvikling på Studiesenteret kl 0900.

Torsdag LivOGLyst konferanse i Bergen

Fredag og laurdag Matkulturfestival i Eidfjord.

Veke 39

Måndag på kontoret til kl 1400. Møte frå kl 0945-1200. Tenestereise til Ålesund.

Tysdag og onsdag konferansen Vestlandsk Vidsyn i Ålesund.

Torsdag på kontoret. Møte frå kl 0930-1130.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 0900 til 1000, kl 1030-1100 og kl 1400-1530.

Veke 38

Måndag på kontoret. Møte på Vik Pensjonat frå kl 1300-1430.

Tysdag på kontoret. Møte frå kl 0900-1030.

Onsdag på kontoret. Student nr 3 på Studiesenteret. Møte frå kl 0745-0815, kl 1000-1230 og kl 1500-1630.

Torsdag på kontoret.

Fredag på kontoret. Møte i Kinsarvik frå kl 0800-1400. Coaching på skype frå kl 1500-1600.

Veke 37

Måndag på kontoret.

Tysdag og onsdag Kurs i forretningsmodellering for etablerarrettleiararane på www.Kom-an.no. Stad: VilVite Bergen.

Torsdag på kontoret til kl 1200. Møte frå kl 0930-1200. Synfaring på Sentrumstunet kl 1200-1300. Sysendalen frå kl 1430-1900.

Fredag på kontoret. Til Voss kl 1400.

Veke 36

Måndag på kontoret. Møte frå kl 0900-1100.

Tysdag på kontoret. Telefonmøte frå 0900-1000 og frå kl 1300-1400.

Onsdag på kontoret. Møte om studiesenteret frå kl 1000-1130. Fotografering på Maurseth 1200-1400.

Torsdag Opplevingsdesign i Jondal. 

Fredag Opplevingsdesign i Jondal.

Laurdag Hardangervidda Marathon.

Sundag Kulturminnedag på Hereid.

Veke 35

Måndag på kontoret. Møte frå kl 1100-1230. Møte på Voss kl 1500.

Tysdag på kontoret. Møte frå kl 1300-1430.

Onsdag styremøte Helse Fonna på Lofthus frå kl 0900-1400.

Torsdag på kontoret.

Fredag styremøte i Eidfjord Utvikling AS frå kl 0830-1100. Resten av dagen på kontoret.

Veke 34

Måndag på kontoret. Møte frå kl 1415-1445.

Tysdag på kontoret. Møte frå kl 0900-1000.

Onsdag synfaring på Maurseth frå 1200-1330. Møte frå kl 1045-1145.

Torsdag på kontoret. Kl 1000-1200 opplæring Studiesenteret.

Fredag heime med influensa.

Laurdag på kontoret frå kl 1030 til 1200.

Veke 33

Måndag på kontoret.

Tysdag på kontoret. Møte frå 1330-1545.

Onsdag på kontoret. Telefonmøte frå kl 0900-1000. Møte i Kinsarvik kl 1115 til 1400.

Torsdag feriedag.

Fredag på oppdrag for Brufesten. Møte frå kl 1500 til 1630.

Laurdag bruopning og oppdrag for Brufesten.

Veke 30-32 på ferie. Møte 31.7. 2013

Veke 29

Måndag synfaring i Sysendalen.

Tysdag til Bergen på tenestereise.

Onsdag på kontoret. Møte frå kl 1030-1230, kl 1230-1330 og 1330-1430.

Torsdag til fredag på kontoret.

Veke 28

Måndag synfaring Sentrumstunet frå kl 0800-1000 og møte frå kl 1100-1300.

Tysdag møte frå 1200-1430.

Onsdag på kontoret.

Torsdag på kontoret. Møte kl 0900-1000 og 1315 til 1345. 

Fredag feriedag.

Veke 27

Måndag på kontoret. Møte frå kl 0900-0930, 0930-1000 og 1130-1230.

Tysdag på kontoret.

Onsdag installasjon av utstyr Studiesenteret i Eidfjord.

Torsdag opplæring på utstyr frå kl 0800-1030. Møte frå kl 1100-1300 i Øvre Eidfjord.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 1130-1400.

Veke 26

Måndag presentasjon for kommunestyret i Eidfjord og generalforsamling i Eidfjord Utvikling AS og Sysendalen Skisenter AS. Kl 1600-1830 styremøte og årsmøte i Rika-Ragna Teaterselskap.

Tysdag på kontoret. Fjordtur med Destinasjon Eidfjord kl 1900-2100.

Onsdag på kontoret. Møte frå kl 0830-1000 og kl 1015-1130. Fri frå kl 1300.

Torsdag på kontoret. Synfaring på Sysendalen Skisenter AS.

Fredag feriedag.

Veke 25

Måndag på kontoret.

Tysdag og onsdag møte med Team Hardanger i Øystese. Tenestereise frå 1230 onsdag og ut dagen onsdag.

Torsdag på kontoret.

Fredag på kontoret. Møte kl 1430-1600.

Veke 24

Måndag styremøte i Eidfjord Utvikling AS frå kl 1200-1545. Arbeidsmøte med statssekretær Trygve Svensson kl 1600-1800.

Tysdag på kontoret. Årsmøte i Eidfjord Næringslag i Mosstova kl 2000-2200.

Onsdag på kontoret. (Skype)møte frå kl 1500-1700.

Torsdag på kontoret. Møte frå kl 0730-0800 og 0900-1100. Til Voss på tenestereise.

Fredag på kontoret

Veke 23

Måndag på kontoret. Sameigemøte kl 1700-1900.

Tysdag på kontoret. Styremøte og årsmøte i Leiarnettverket Frumurarane kl 1630-2100.

Onsdag på kontoret. Styremøte i Sysendalen Skisenter AS kl 0800-1030. Møte frå kl 1230-1530 og kl 2000-2200.

Torsdag på kontoret til kl 1330.

Fredag på konferanse i Bergen.

Laurdag på etterutdanning i Oslo.

Veke 22

Måndag og tysdag Jobbskaping i Bergen.

Onsdag og torsdag styremøte i Helse Fonna på Utsira.

Fredag Jobbskaping i Bergen.

Laurdag kl 1130-1330 etterarbeid Jobbskaping.

Sundag kl 1100-1230 etterarbeid Jobbskaping.

Veke 21

2. pinsedag.

Tysdag på kontoret. kl 1600-1900 styremøte i Sysendalen Løypelag.

Onsdag på kontoret. Møte frå kl 1300-1500.

Torsdag på kontoret til kl 0900. Føredrag for NorvegFinans på Ullensvang Hotel kl 1030. Møte på Voss frå kl 1400-1830

Fredag på kontoret. Møte frå kl 0800-0845, kl 0930 til 1030 og kl 1030-1100.

Sundag kl 1200-1530 førebuing til Jobbskaping.

Veke 20

Måndag på kontoret. Møte frå kl 1630-1800.

Tysdag på kontoret. I møte delar av dagen.

Onsdag på kontoret. Møte frå kl 1200-1400.

Torsdag styremøte Eidfjord Utvikling AS.

Fredag nasjonaldag.

Veke 19

Måndag på kontoret. Møte frå kl 0900-1030 og kl 1800-2000.

Tysdag Gründercamp på Lægreid skule. 

Onsdag på kontoret.

Torsdag helgetorsdag. Førebuing av sakspapir frå kl 1600-1900.

Fredag på kontoret til 1230. Møte frå kl 1030-1145.

Veke 18

Måndag på kontoret. Lege kl 0900.

Tysdag på kontoret. Møte frå kl 1000-1045.

Onsdag 1. mai.

Torsdag lege kl 0900. Tenestereise til Odda.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 1000-1200 og 1400-1500.

Veke 17

Måndag til fredag sjukemeldt.

Måndag møte frå kl 1800-2200.

Torsdag møte frå kl 0900-1100. Hardangertreff i Bergen.

Fredag møte frå kl 1000-1230 og 1700-1845.

Veke 16

Måndag til fredag sjukemeldt.

Onsdag vegleiarsamling i Bergen.

Fredag møte frå kl 1300-1700.

Veke 15

Måndag til fredag Voss sjukehus.

Veke 14

Måndag 2. påskedag.

Tysdag møte frå 0900-1000. Voss sjukehus resten av dagen.

Onsdag sjuk. Møte frå kl 1900-2030.

Torsdag styremøte i Eidfjord Utvikling AS kl 0900-1700.

Fredag på kontoret.

Veke 13

Tek ut ein feriedag i perioden måndag til onsdag.

Påskeferie.

Veke 12

Måndag til onsdag tenestereise til Røros med Team Hardanger.

Torsdag velferdspermisjon.

Fredag på kontoret.

Veke 11

Måndag på kontoret til 1045. Møte i Ulvik kl 1200-1500.

Tysdag på kontoret. Møte kl 0830-1030, 1030-1100 og kl 1315-1500.

Onsdag på kontoret frå kl 1000.

Torsdag på Lægreid skule med Ungt entreprenørskap til kl 1330. Møte frå 1345 til 1500 og kl 1700-1800.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 0900-1000 og 1500-1630.

Sundag tenestereise til Røros med Team Hardanger.

Veke 9 og 10

Sjukemeldt.

Torsdag veke 10 styreseminar.

Torsdag veke 9 fellesmøte SSAS, HSFSAS og ordførar og rådmann kl 1300-1530.

Veke 8

Sjukemeld heile veka.

Veke 7

Måndag og tysdag tenestereise Kommuneplankonferanse i Molde og Kristiansund.

Onsdag på kontoret. Møte frå kl 1100-1130 og kl 1300-1400.

Torsdag møte om studiesenter i Eidfjord frå kl 1100-1330. Møte frå kl 1700-1730.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 0800-1030 og 1100-1200.

Veke 6

Måndag heime med influensa.

Tysdag styremøte i Eidfjord Utvikling AS frå kl 1200-1700. Ope møte i regi av Destinasjon Eidfjord AS kl 1700-2000 om Destinasjon Norge.

Onsdag på kontoret. Coaching frå kl 0730 til 0830. Møte frå kl 0900-1100 og 1100-1300.

Torsdag på kontoret. Styremøte i Sysendalen Skisenter AS frå kl 0800-1100. Møte kl 1100-1230 og kl 1230-1430.

Fredag til sundag tenestereise Kommuneplankonferanse i Molde/Kristiansund.

Veke 5

Måndag på kontoret. Coaching frå kl 0730-0830. Møte frå kl 1000-1200 og 1230-1400.

Tysdag og onsdag workshop på Voss.

Torsdag Hardanger Voss Museum Norheimsund.

Fredag på kontoret. Coaching kl 0730-0830.

Veke 4

Måndag på kontoret. Møte frå kl 1400-1600 og frå kl 1600-1800 .

Tysdag på kontoret. Møte frå kl 0830-1100.

Onsdag på kontoret. Møte frå kl 1700.

Torsdag møte på Voss.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 0800-1000, kl 1000-1130 og 1230-1445.

Veke 3

Måndag til onsdag sjukefråvær pga influensa.

Torsdag på kontoret. Nettverksmøte sosiale media (nybegynnarar) på EFFH frå kl 1800.

Fredag på kontoret.

Veke 2

Måndag på kontoret. Møte frå kl 0900-1030 og kl 1100-1130. Møte i Vøtrefestivalkomiteen frå kl 1600. Møte med styret i Hardangervidda Ski og Fjellsport kl 1700-1900.

Tysdag på kontoret. Møte frå kl 1000-1200.

Onsdag på kontoret. Styrekurs kl 0900-1500.

Torsdag styremøte i Helse Fonna.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 1100-1300.

Veke 1

Onsdag på kontoret. Møte frå kl 1500-1900.

Torsdag på kontoret. Møte frå kl 0800-1000. Tannlege kl 1130. Møte frå kl 1700-2000.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 0800-1130 og 1400-1530.

Laurdag synfaring på Maurseth kl 1000-1100.

2013

Veke 52

Ferie.

Veke 51

Måndag til fredag: flyttedagar og ferie.

Tysdag på kontoret. Møte frå kl 0930 til 1200. Til Voss kl 1230.

Veke 50

Måndag i møte på Voss heile dagen.

Tysdag deltek på samling i Bergen.

Onsdag styremøte i Eidfjord Utvikling AS kl 0900-1700. Opent møte i regi av Eidfjord Næringslag om næringshage og studiesenter i Eidfjord frå kl 1900-2100.

Torsdag på kontoret. Møte med Hardangervidda Ski og Fjellsport AS frå kl 1700-1830.

Fredag i gravferd i Bergen.

Veke 49

Måndag på kontoret. Coaching frå kl 0730-0830. Styremøte i Sysendalen Skisenter AS frå kl 1600-1830.

Tysdag på kontoret. Møte frå kl 0900-1030.

Onsdag sjuk.

Torsdag sjuk.

Fredag på kontoret.

Veke 48

Måndag på kontoret. Møte frå kl 1000-1200.

Tysdag på kontoret. Onsdag styremøte i Helse Fonna.

Torsdag samling med Flytt til Hardanger på Utne frå kl 1000. Styremøte på Voss frå kl 1630.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 1100-1230.

Veke 47

Måndag på kontoret. Møte frå kl 0830-0930. Samling med dei tilsette på Eidfjord Fjell og Fjord Hotel frå kl 1000-1400.

Tysdag på kontoret. Møte frå kl 1000-1100. Møte på Voss frå kl 1600.

Onsdag på kontoret.

Torsdag velferdspermisjon.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 0900-1100 og frå kl 1400-1530.

Veke 46

Måndag fridag.

Tysdag på kontoret. Coaching frå kl 0730-0830.

Onsdag og torsdag: Hardangerkonferansen i Eidfjord. Onsdag kl 1800 styremøte i Leiarnettverket og torsdag møte i Team Hardanger kl 1400.

Fredag fridag.

Veke 45

Måndag på kontoret. Møte frå kl 0900-1100. Møte frå 1900-2015 og kl 2030-2230.

Tysdag på kontoret. Web-kurset "Korleis lukkast på nett" frå kl 1130 på Vøringsfoss Hotel. Coaching frå kl 1830-1930.

Onsdag på kontoret: Web-kurs til kl 1330.

Torsdag på kontoret. Arbeidsmøte Destinasjon Eidfjord AS frå kl 1000-1330.

Fredag møte frå kl 0900-1015 og kl 1030 til kl 1200.

Veke 44

Måndag på tenestereise.

Tysdag på kontoret. Møte kl 0900-1215.

Onsdag på kontoret. Møte frå kl 0900-1100 og kl 1200-1300.

Torsdag og fredag styreseminar og styremøte Helse Fonna i Skånevik.

Veke 43

Måndag på kontoret. Coaching frå kl 0730-0830. Møte frå kl 1200-1330.

Tysdag på kontoret.

Bedriftsvitjing hjå Oleane i Ytre Arna med Leiarnettverket i Hardanger.

Torsdag på kontoret. Møte frå kl 1130-1230.

Fredag til sundag på reise til Torino/Terra Madre med Team Hardanger.

Veke 42

Måndag på kontoret. Coaching frå kl 1830-1930.

Tysdag på kontoret.  Styremøte på Voss frå kl 1630.

Onsdag på kontoret. Møte frå kl 1400-1530.

Torsdag på kontoret.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 0800-1100.

Veke 41

Måndag på kontoret. Coaching frå kl 0730-0800. Styremøte i Sysendalen Løypelag kl 0800-1030.

Tysdag på kontoret. Møte frå kl 0900-1200.

Onsdag på kontoret. Møte frå kl 1300-1500.

Torsdag på kontoret.

Fredag i Bergen.

Veke 40

Måndag på kontoret. Arrangement hjå Eidfjord Fjell og Fjord Hotell kl 1200. Coaching kl 1830-1930.

Tysdag arbeidsmøte med styret i Eidfjord Utvikling AS kl 0900-1400, styremøte frå kl 1400-1500.

Onsdag på kontoret. Velferdspermisjon frå kl 0900-1030.

Torsdag tenestereise til Bergen.

Fredag på kontoret.

Veke 39

Måndag på kontoret til kl 1330. Møte frå kl 0815-0945.

Tysdag på kontoret. Telefonstyremøte i Eidfjord Utvikling AS kl 0800-0900.

Onsdag Entreprenørskapskonferanse på Solstrand.

Torsdag Entreprenørskapskonferanse og møte i Team Hardanger.

Fredag på kontoret. I møte frå kl 1200-1300.

Veke 38

Måndag Grieg Media i Bergen.

Tysdag Jobbskapingsprogrammet NAV Hordaland.

Onsdag Jobbskapingsprogrammet NAV Hordaland.

Torsdag Bustadkonferanse i Øystese.

Fredag Bustadkonferanse i Øystese. Møte frå kl 1600-1700.

Sundag førebuing til telefonstyremøte frå kl 0830-1100.

Veke 37

Måndag på kontoret. Coaching frå kl 0730 til kl 0800. Arbeidsmøte med styret i Eidfjord Utvikling AS.

Tysdag på kontoret. Møte kl 1200-1300.

Onsdag på kontoret. Møte kl 1000-1100.

Torsdag Akvakonferanse i Fykse. Coaching frå kl 1830-1900. Møte frå kl 1900-2000.

Fredag på kontoret.

Veke 36

Måndag på kontoret.

Tysdag og onsdag styremøte i Helse Fonna.

Torsdag på kontoret. Møte frå kl 1000-1200.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 1200-1500.

Møte med Hardangervidda Maraton kl 1630-1730.

Veke 36

Laurdag Hardangervidda Marathon.

Veke 35

Måndag på kontoret. Coaching kl 0730-0830. Møte kl 0845-0945.

Tysdag kurs i anleggsregistrering i Ulvik kl 1000-1500.

Onsdag på kontoret. Møte frå kl 0900-1245. Coaching kl 1900-2000.

Torsdag på kontoret. Styremøte frå kl 1300-1700.

Fredag arbeidsmøte med styret og varamedlemmer frå kl 0900-1500.

Veke 34

Måndag på kontoret. Møte kl 1130-1330.

Tysdag på kontoret.

Onsdag på kontoret. 

Torsdag på kontoret. Lunsjmøte kl 1245-1330. Til Voss med ipad som streikar.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 1000-1130.

Laudag møte med representant for Slow Food på Vik pensjonat frå kl 1000-1330.

Veke 33

Måndag fri.

Tysdag på kontoret frå kl 0700-1400. Møte frå kl 0830-1000.  

Onsdag på kontoret frå kl 0600-1300. Coaching frå kl 1900-2000.

Torsdag på kontoret frå kl 0600-1300. Møte kl 1000-1100 og kl 1100-1200. 

Fredag på kontoret. Coaching frå kl 0900-1030 og 1600-1700.

Veke 30, 31 og 32

Måndag på synfaring i Sysendalen og på kontoret.

Eidfjord Utvikling AS sine lokale vert arrangørkontor for Norseman i 2012.

Ferie.

Veke 29

Måndag på kontoret. Synfaring kl 1300-1500.

Tysdag på kontoret. Møte frå kl 0900-1000.

Onsdag soldag ute i det fri!

Torsdag soldag ute i det fri! Møte frå 0930-1030.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 0900-1000.

Veke 28

Måndag på kontoret. Synfaring kl 1100-1200.

Tysdag og onsdag for Jobbskapingsprogrammet i Bergen.

Torsdag på kontoret.

Fredag på kontoret.

Veke 27

Måndag på Dyranut.

Tysdag på Dyranut til kl 1200. Møte frå kl 1500-1630 og frå kl 2000 til kl 2200.

Onsdag på kontoret til kl 1000. Velferdspermisjon resten av dagen.

Torsdag på kontoret. Synfaring frå kl 0830-0930. Møte frå kl 1015-1200.

Avspassering. Møte frå kl 1300-1430.

Veke 26

Måndag på kontoret. Møte frå kl 1500 om ny app for reiseande til Eidfjord og frå kl 1600 til 1630.

Tysdag på kontoret. Møte frå kl 0900-1030.

Onsdag på kontoret. Årsmøte i Rika-Ragna Teaterselskap frå kl 1800-1930 og møte på Dyranut frå kl 2000-2230.

Torsdag på kontoret frå kl 1000. Møte frå kl 1200-1330.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 1300-1430. Coaching frå kl 1600-1700.

Veke 25

Måndag på kontoret. Presentasjon for kommunestyret 0900-1030. Generalforsamling for Eidfjord Utvikling AS og Sysendalen Skisenter AS kl 1930-2000.

Tysdag på kontoret. I møte frå kl 0900-1030 og kl 1200-1500.

Onsdag i møte med Flytt til Hardanger i Ulvik frå kl 1000 og ut dagen.

Torsdag styremøte Helse Fonna. Kan nåast på telefon til kl 1000 og etter kl 1400.

Fredag på kontoret. Telefonstyremøte Rika-Ragna Teaterselskap frå kl 1100-1300. Coaching frå kl 1600-1700.

Veke 24

Måndag på kontoret frå kl 1000. Coaching frå kl 1400-1500.

Tysdag på kontoret.

Onsdag til laurdag studietur med Team Hardanger til Brüssel.

Veke 23

Måndag på kontoret. Møte frå kl 0900-1100.

Tysdag på kontoret.

Onsdag på kontoret.

Torsdag styremøte i Eidfjord Utvikling AS frå kl 1300-1700.

Fredag strategisamling med styret i Eidfjord Utvikling AS frå kl 0900-1500. Coaching frå kl 1600-1700.

Veke 22

Måndag 1. pinsedag.

Tysdag på kontoret. Møte frå kl 1000-1130, kl 1430-1600 og kl 2100-2300.

Onsdag og torsdag styremøte i Helse Fonna.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 0900-1430 og kl 1500-1600. Coaching frå kl 1645-1745 og kl 1800-1900.

Laurdag på kontoret frå kl 0900-1400.

Veke 21

Måndag på kontoret. Frå kl 1500-1700 styremøte i Sysendalen Skisenter AS og kl 2000-2200 møte om Bustadpolitisk strategiplan.

Tysdag på kontoret til kl 1330.

Onsdag fridag.

Torsdag fridag.

Fredag på kontoret.

Veke 20

Måndag på kontoret. Coaching frå kl 0900-1000 og 1130-1300.

Tysdag styremøte i Eidfjord Utvikling AS.

Onsdag på kontoret.

Torsdag 17. mai og Kristi Himmelfartsdag.

Fredag på kontoret.

Veke 19

Måndag på kontoret. Møte frå  kl 0900-1000 og kl 1000-1100.

Tysdag på kontoret. Møte frå kl 1000-1130 og 1200-1330. Møte i Ulvik frå kl 1700-2100.

Onsdag på kontoret. Styremøte i Rika-Ragna Teaterselskap frå kl 1600-1900. Medlemsmøte i Eidfjord Næringslag frå kl 1900-2100.

Torsdag på kontoret. Møte frå kl 0900-1430. Saksførebuing styremøte til kl 1800.

Fredag på kontoret. Møte om Næringshagen i Hardanger frå kl 1130 og ut dagen.

Veke 18

Måndag feriedag.

Tysdag 1. mai.

Onsdag leiarutvikling med Hardanger og Voss Museum på Utne.

Torsdag på kontoret. Møte med Eidfjord Næringslag kl 1100-1230. Styrekurs for Kvinnovasjon i Odda kl 1800-2130.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 0900-1030 og 1230-1530. Coaching frå kl 1600-1700.

Veke 17

Måndag på kontoret. Møte frå kl 0900-1100, 1400-1500 og 1900-2100.

Tysdag møte i Team Hardanger på Utne kl 0930-1500. Coaching frå kl 1800-1900.

Onsdag på kontoret. Møte kl 1030-1200, 1200-1400 og 1400-1500.

Torsdag på kontoret.

Fredag på tenestereise. Coaching frå kl 1600-1700. Muntleg forteljing på Tyssedal Hotel kl 1700-2130.

Laurdag muntleg forteljing på Tyssedal Hotel kl. 0900-1600.

Sundag muntleg forteljing kl 1000-1500.

Veke 16

Måndag og tysdag - Møteplass Reiseliv i Bergen.

Onsdag på kontoret. Møte frå kl 0830-1000 og kl 1400-1800.

Torsdag Vestlandskonferansen. kl 1900 årsmøte i Eidfjord Næringslag, sjukdomsforfall.

Fredag sjuk.

Veke 15

Måndag heimekontor kl 1200-1900.

Tysdag på kontoret. Coaching kl 0900-0930.

Onsdag på kontoret.

Torsdag og fredag ferie i Budapest.

Veke 14

Måndag møte frå kl 0830-0930 og 0930- 1200. På kontoret til 1400.

Tysdag møte frå kl 0900-1000.

Onsdag ferie.

Torsdag på kontoret frå kl 1000-1600.

Veke 13

Måndag på kontoret. Orientering i Eidfjord kommunestyre.

Tysdag på kontoret. Møte i Sysendalen Løypelag kl 1600-1900.

Onsdag styremøte i Helse Fonna.

Torsdag velferdspermisjon.

Fredag på kontoret.

Veke 12

Måndag på kontoret.

Tysdag på kontoret. Møte frå kl 0900-1100 og frå kl 1100-1200. Diktarvegkonferanse på Lofthus frå kl 1800.

Onsdag og torsdag Diktarvegkonferanse på Lofthus.

Torsdag møte frå kl 1630-1830 på Utne og kl 2000-2130 i Eidfjord.

Fredag styremøte i Eidfjord Utvikling AS frå kl 0900-1330.

Veke 11

Denne veka er det mogeleg at eg tek ut feriedagar der eg ikkje skal ha møter. Dette vil bli skrive inn i vekeplanen.

Måndag leiarsamling med Hardanger og Voss Museum, Utne.

Tysdag på kontoret. Møte med Eidfjord Næringslag om distribuert næringshage kl 1100 og 1200.

Onsdag på kontoret.

Torsdag på ski halve dagen.

Fredag samling høgskulekuret (HiB) Muntleg forteljing og formidling frå kl 0900-1700 i Tyssedal.

Laurdag samling høgskulekurset Muntleg forteljing og formidling frå kl 0900-1600 i Tyssedal.

Veke 10

Måndag på kontoret. Møte DE frå kl 1800-2130.

Tysdag på kontoret. Ope møte frå kl 1800-2100 med Destinasjon Eidfjord.

Onsdag og torsdag - styreseminar Helse Fonna i Stavanger.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 0900-1030.

Laurdag førebuing til leiarutviklingssamling i Utne.

Veke 9

Denne veka er det mogeleg at eg tek ut feriedagar der eg ikkje skal ha møter. Dette vil bli skrive inn i vekeplanen.

Måndag på kontoret. Møte frå kl 0900-1030. På ski etter lunsj.

Tysdag på kontoret. Møte frå kl 1400-1600.

Onsdag styremøte i Helse Fonna, Stord.

Torsdag på kontoret.

Fredag skidag frå kl 1100. Vøtrafestival på Feet frå kl 1600-2000.

Laurdag Vøtrafestival på Feet frå kl 1100-1800 og Vøtraswing frå kl 2000 til kl 0100.

http://www.vøtrafestivalen.no/

I festivalområdet skjer målgang for pulkløpet Expedition Amundsen.

http://www.xtremeidfjord.no/

Sundag rydding på festivalplassen på Feet frå kl 1200.

Veke 8

Måndag på kontoret.

Tysdag på kontoret. Frå kl 1030 til kl 1530 på møter i Sysendalen.

Onsdag på kontoret.

Torsdag møte om Hardangerhagen i Odda.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 0900-1030.

Veke 7

Måndag på kontoret. Møte kl 0900-1030 og kl 1300 og ut dagen. Møte med Vøtrafestivalkomiteen frå kl 1630 til kl 1845.

Tysdag på kontoret. Samling med Team Hardanger i Jondal frå kl 1530.

Onsdag samling med Team Hardanger i Jondal.

Torsdag Vestlandskonferansen i Bergen og til Tromsø på jubileumskonferanse.

Fredag jubileumskonferanse i Tromsø.

Veke 6

Måndag på kontoret. I kommunestyret frå kl 0900 til kl 1230.

Tysdag styremøte i Eidfjord Utvikling AS kl 0900-1300. På kontoret.

Onsdag på kontoret. Møter frå  kl 1600-2200 Destinasjon Eidfjord.

Torsdag på kontoret.

Fredag leiarsamling i Granvin heile dagen.

Fredag kl 1700 til sundag. Muntleg forteljing - etterutdanningskurs i regi av Høgskuleutdanninga i Hardanger.

Laurdag kl 1200-1800 Teatertreff i Rika-Ragna Teaterselskap på Samfunnshuset i Eidfjord.

Veke 5

Måndag på kontoret. Møte kl 0900-1000.

Tysdag på kontoret.

Onsdag på kontoret.

Torsdag på kontoret. Møte kl 1500-1730.

Fredag på kontoret.

Veke 4

Måndag på kontoret.

Tysdag Fagdag tilskotsordningar for reiseliv og opplevingsprodusentar i Kinsarvik. Dette er eit ope møte frå kl 0900-1600, stad Hardangertun.

Onsdag på kontoret. Møte frå kl 0900-1030 og kl 1045 til 1145. Coaching kl 1230-1330. Overtakingsmøte Sysendalen Varmestova kl 1400.

Torsdag på kontoret til kl 1000. Møte i Øystese frå  kl 1100.

Fredag på kontoret. Frå kl 1700 - 2130. Muntleg forteljing, etterutdanning i regi av Høgskuleutdanninga i Hardanger i lokala til Eidfjord Utvikling AS.

Laurdag kl 0900-1600. Muntleg forteljing fortsett.

 

Veke 3

Måndag på kontoret. Møte frå kl 1700-1930.

Tysdag Møteplass Hardanger.

Onsdag på kontoret. Arrangement i møtelokala frå kl 1200.

Torsdag LivOgLyst konferanse i Bergen. Arrangement i møtelokala fram til kl 1200.

Fredag, laurdag og sundag - Reiseklar2012 utstillar på Eidfjordstand på vegne av Sysendalen Skisenter.

Veke 2

Måndag på kontoret. Møte frå kl 0900-1400.

Tysdag på kontoret. Møte i Vøtrafestivalkomiteen frå kl 1600-1900.

Onsdag på kontoret.

Torsdag fridag. Team Hardanger til Eidfjord kl 1900-2200.

Fredag Team Hardanger i Eidfjord.

Veke 1 2012

Måndag til Bergen. Møte kl 0900-1215.

Tysdag sjuk. Møte om Reiseklar kl 1500-1700.

Onsdag på kontoret. Møte frå kl 1330-1630.

Torsdag på kontoret.

Fredag på kontoret. I Sysendalen etter kl 1200. Høgskuleundervisning i Hardanger, samling 1 Tyssedal Hotel frå kl 1700 fredag til kl 1600 laurdag.

Veke 52

Måndag opning av skisenteret på Maurseth kl 1000. Hipp, hipp, hurra!

Tysdag på kontoret kl 0900-1400.

Onsdag på kontoret kl 0900-1430.

Torsdag på kontoret 0800-1300. 

Fredag på kontoret 0800-1100.

Veke 51

Måndag på kontoret til klokka 1100. Tilgjengeleg på mobil.

Tysdag møte i Bergen kl 0900-1100.

Onsdag tilgjengeleg på mobil. 

Torsdag og fredag juleferie.

Veke 50

Måndag heildagsmøte med Destinasjon Eidfjord.

Tysdag på kontoret. Møte i Eidfjord kommune kl 1300.

Onsdag til Voss kl 1000.

Torsdag styremøte Eidfjord Utvikling AS kl 0900-1500. Julemiddag med styret. Møte frå kl 1900-2200 i Vøtrefestivalkomiteen.

Fredag på kontoret.

 

Veke 49

Mandag på kontoret.

Tysdag på kontoret.

Onsdag på kontoret.

Torsdag på kontoret. Fellesmøte arrangement: Norseman Xtreme Triatlon deler sine erfaringar.

Stad: Sentrumtunet

Tid: kl 1630-2000.

Fredag på kontoret. Møte kl 0830-1000 på kommunehuset. På synfaring i Sysendalen etter lunsj.

Veke 48

Måndag på kontoret. Fellesmøte med styret i Destinasjon Eidfjord AS.

Tysdag på kontoret. Leiarnettverket Frumurarane på Hardanger og Voss Museum kl 1800-2100: Møtet vert flytta til januar 2012 mellom anna grunna dårlege vermeldingar det neste døgnet.

Onsdag Entreprenørskapskonferansen i Sund på Sotra.

Torsdag kompetansekurs for vegleiarar i Sund på Sotra. Strategisamling med verksemd på Voss frå kl 1730.

Fredag på kontoret til kl 1200. Møte i Kinsarvik kl 1330-1600.

Laurdag på kontoret kl 1100-1400.

Sundag på kontoret kl 1100-1530.

Veke 47

Måndag og tysdag på kontoret til klokka ett. IKEA-tur for Sentrumstunet.

Onsdag Lunghelseundersøkelsen Bergen.

Torsdag Eidfjord Næringsdag kl 1000-1500.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 0830-1000.

Sundag førebuing strategisamling på torsdag.

Veke 46

Synfaring på Hardangerfisk kl 1215. Resten av dagen på kontoret.

Tysdag på kontoret. Møte frå kl 0830-0900 og 1330-1530.

Onsdag på kontoret til kl 1200. Møte frå kl 0900-1030. Til Øystese for å delta i møte med Team Hardanger kl 1500.

Torsdag Hardangerkonferansen.

Fredag på kontoret.

Veke 45

Måndag på kontoret. Møte frå kl 0930-1030.

Tysdag Tenestetorg samling på Utne. Styremøte i Rika-Ragna Teaterselskap frå kl 1600-1900.

Onsdag på synfaring frå kl 0900 og på kontoret til kl 1200.

Torsdag på kontoret. Coaching frå kl 0830-0930.

Fredag på kontoret.

Veke 44

Måndag på kontoret. Coaching frå kl 0830-0930.

Tysdag på kontoret. Coaching frå kl 0830-0930. Omvisning for Lions Eidfjord i Sentrumstunet kl 1830.

Onsdag møter frå kl 0800-1600. Styremøte i Sysendalen Skisenter AS frå kl 1700-1900.

Torsdag på kontoret.

Fredag heildagsmøte saman med Destinasjon Eidfjord sitt styre.

Laurdag handling på IKEA mv til Sentrumstunet.

Veke 43

Måndag på kontoret. Stiftelsesmøte sameige i Sentrumstunet frå kl 1800.

Tysdag til Sysendalen og Bergen.

Onsdag/torsdag konferanse på Voss.

Fredag på kontoret.

Veke 42

Måndag på kontoret. Møte frå kl 0830-0930.

Tysdag på kontoret. Møte frå kl 0830-0930. I møte med Eidfjord Næringslag frå kl 1100.

Onsdag på kontoret.

Torsdag styremøte i Eidfjord Utvikling AS frå kl 0900.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 0900-1030.

Veke 41

Måndag heimreise frå Greve i Toscana.

Tysdag heimreise frå Bergen. Kl 0915 til 1100 møte.

Torsdag kl 0900-1030 møte.

Fredag og laurdag deltaking på Hardanger Eidfjord Matkulturfestival.

Pakking og flytting inn i Sentrumstunet heile veka.

Veke 40

Mandag til og med onsdag ferie.

Torsdag til sundag med Team Hardanger i Greve Toscana.

Veke 39

Mandag møte på Utne med Team Hardanger kl 1000-1400.

Tysdag på kontoret. Møte frå kl 0900-1030 og 1300 og ut dagen.

Onsdag på kontoret. Coaching kl 0900-1000. Møte i Sysendalen Løypelag kl 1330-1500. Fellesmøte Sysendalen Løypelag og Hardangervidda Ski og Fjellsport kl 1500-1800.

Torsdag på kontoret. Coaching kl 0830-0930 og kl 1000-1100.

Fredag tenestereise til Bergen. Møte i Bergen kl 1200 og ut dagen.

Veke 38

På kontoret. Møte kl 0900-1030 og kl 1330-1500. Til Bergen

Tysdag Jobbskapingsprogrammet i Bergen.

Onsdag på kontoret. Møte frå kl 0900-1030.

Torsdag på kontoret.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 0900-1030 og kl 1200-1330.

Laurdag og sundag Forskningsdagene i Bergen 2011.

Veke 37

Måndag på kontoret, møte frå kl 0800-1000.

Tysdag på kontoret, møte frå kl 0900-1100.

Onsdag på kontoret. Møte frå kl 0830-1030.

Torsdag på kontoret, møte frå kl 0800-1030, kl 1000-1200 og kl 1300-1430.

Fredag feriedag.

Veke 36

Måndag på kontoret. Tenestereise til Bergen. Førebuing jobbskapingskurs kl 1900-2200.

Tysdag og onsdag Jobbskapingskurs i Bergen.

Torsdag på kontoret. Møte frå kl 0800-0930 og kl 1230-1430.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 1200-1300.

Fredag til sundag Vøringfoss Race.

Veke 35

Måndag på kontoret. Møte frå kl 0900-1030.

Tysdag styremøte Eidfjord Utvikling.

Onsdag til laurdag Sandhaug.

Veke 34

Måndag på kontoret. Møte frå kl 0900-1030.

Tysdag på kontoret. Møte frå kl 0900-1030.

Onsdag på kontoret.

Torsdag på kontoret.

Fredag på kontoret. Elkontroll i heimen kl 1300. Arrangement i Sjøbua frå kl 1400. (Førebuing frå kl 1200).

Laurdag kl 0900- 1430 og sundag kl 1700-1930 førebuing til Jobbskapingsprogram i Bergen i veke 36. 

Veke 33

Måndag 15.8. feriedag.

Tysdag på kontoret. Møte frå kl 1000-1130 og frå 2030 til 2230.

Onsdag på kontoret til kl 1030. Møte i Team Hardanger på Utne kl 1200-1500.

Torsdag på kontoret. Møte med dugnadsfolk Xtreme Endurance Eidfjord på Eidfjord Fjell og Fjord Hotel kl 1900-2130.

Fredag på kontoret.

Sundag møte i Bergen frå kl 1000-1230.

Veke 30-32

Måndag 25.7. på kontoret.

Onsdag 2.8. plakatutlevering

Torsdag 3.8. kontordag.

Fredag 4.8. møte på Dyranut, førebuing og etterarbeid.

Måndag 8.8. og 15.8. plakatopphenging strekninga Eidfjord - Odda - Haugesund - Sauda - Røldal

Ferie

Veke 29

Måndag på kontoret. Møte frå kl 0900-1000, kl 1030-1200 og kl 1300-1400.

Tysdag på kontoret. Møte kl 1000-1130. 

Onsdag tenestereise til Bergen.

Torsdag på kontoret. 

Fredag på kontoret.

Veke 28

Måndag til Voss.

Tysdag på kontoret. I møte frå kl 1000-1130.

Onsdag på kontoret. Møte frå kl 1000-1130.

Torsdag feriedag.

Fredag feriedag.

Veke 27

Måndag på kontoret. Møte frå kl 0900-1000.

Tysdag på kontoret. Møte kl 1500-1630 Xtreme Endurance Eidfjord og med byggherre rehabilitering varmestova frå kl 1700-1830.

Onsdag på kontoret.

Torsdag til fredag tenestereise til Bergen, mellom anna Jobbskapingsprogrammet.

Veke 26

Måndag på kontoret. I møte frå kl 1200-1400.

Tysdag på kontoret. Møte frå kl 1230-1400 og frå kl 1700-1830.

Onsdag på kontoret.

Torsdag på Dyranut.

Fredag på kontoret. Styremøte i Sysendalen Løypelag frå kl 1400-1600.

Veke 25

Måndag møte med eigarane Eidfjord kommune og presentasjon av verksemda til Eidfjord Utvikling AS. Møte med grunneigarene på Åstestølen kl 1800-2030.

Tysdag på kontoret. Møte med Destinasjon Eidfjord kl 1100-1300. Coaching kl 1800-1900.

Onsdag på kontoret. Møte frå kl 0900-1100 Sysendalen Skisenter AS. Styremøte i Rika-Ragna Teaterselskap kl 1300-1530. Generalforsamling i Eidfjord Utvikling AS og Sysendalen Skisenter AS kl 1600-1730. Årsmøte i Eidfjord Næringslag kl 1900-2100.

Torsdag på kontoret. Coaching frå kl 0830-0930.

Fredag Finseblues.

Veke 24

Måndag 2 pinsedag. Styremøte i Destinasjon Eidfjord frå kl 1900-2200.

Tysdag på kontoret. Styremøte Sysendalen Skisenter kl 1800-2100.

Onsdag på kontoret. Møte frå kl 0900-1000. Anbudsfrist Sysendalen Skisenter AS kl 1400. 

Torsdag møte med Team Hardanger i Kinsarvik frå kl 0900-1300.

Fredag på kontoret. 

Veke 23

Måndag på kontoret. Evaluering Heilagbrotet. Møte i Simadal frå kl 1330-1500.

Tysdag til Odda og Utne.

Onsdag på kontoret.

Torsdag styremøte i Eidfjord Utvikling AS kl 1100-1600.

kl 1600 middag på Vik Pensjonat med leiarutviklingsgruppa.

Fredag på kontoret.

Veke 22

Måndag på kontoret. Coaching frå kl 1030-1130.

Tysdag på kontoret. Coaching frå kl 0830-0930. Møte frå kl 1000-1200.

Onsdag på kontoret.

Tysdag til sundag Heilagbrotet.

Veke 21

Måndag på kontoret. Møte frå kl 1400-1500.

Tysdag på kontoret.

Onsdag på kontoret. Telefonmøte frå kl 0900-1000.

Torsdag møteleiar på Bustadskonferanse i Ulvik i regi av Flytt til Hardanger.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 0900-1000.

Spelsamling heile helga.

Veke 20

Heime med influensa.

Onsdag på kontoret.

Torsdag møte frå kl 0830-1000. På reise til Bergen resten av dagen.

Fredag på kontoret.

Spelsamling heile helga.

Veke 19

Måndag på kontoret. I kommunestyret frå kl 0900-1000.

Tysdag på kontoret.

Onsdag møte i styringsgruppa for Distribuert Næringshage i Odda frå kl 0930.

Torsdag på kontoret.

Fredag på kontoret.

Spelsamling heile helga.

Veke 18

Måndag i Aurland.

Tysdag leiarsamling på Vøringfoss Hotel frå kl 0800-1200. På kontoret resten av dagen.

Onsdag på kontoret. Møte i Øvre Eidfjord frå kl 0900-1000.

Torsdag møte frå kl 1000-1100. Styremøte i Eidfjord Utvikling frå kl 1100-1700.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 1330-1500 og 1500-1630.

Spelsamling fredag og laurdag.

Veke 17

Måndag på kontoret frå kl 1400-1900.

Tysdag coaching frå kl 1030-1130. Tenestereise til Bergen.

Onsdag på kontoret frå kl 1200-2015. Styremøte i Rika-Ragna Teaterselskap kl 1530-1800.

Torsdag på kontoret til kl 1400. Spelsamling Ragna 1 i Samfunnshuset frå kl 1700-2000.

Fredag på kontoret.

Søndag på kontoret frå kl 1630-2000.

Veke 16

Måndag på jobb til kl 1200.

Tysdag på jobb til kl 1200.

Onsdag på kontoret.

Påskeferie.

Veke 15

Måndag på kontoret. Møte frå kl 1000-1130. Coaching frå kl 1800-1900.

Tysdag Møteplass Reiseliv Hordaland i Ulvik.

Onsdag Møteplass Reiseliv Hordaland i Ulvik. Møte frå kl 1430-1630.

Torsdag på kontoret. Møte kl 1000-1130. Møte med leiarnettverket Frumurarane i Ulvik kl 1800-2100.

Fredag på kontoret.

Veke 14

Måndag Leiarutvikling frå kl 0800-1200. På kontoret resten av dagen.

Tysdag på kontoret til kl 1000. Coaching frå kl 0830-0930. Tenestereise til Bergen.

Næringskonferansen i Hordaland 2011. Coaching frå kl 0830-0930.

Torsdag på kontoret til kl 1215. Møte i Sysendalen kl 1300.

Fredag på kontoret.

Laurdag styremøte på Voss frå kl 0930 til 1430.

Sundag seminar med Liv og Lyst på Samfunnshuset kl 1000-1700. "Frå idé til arrangement".

Veke 13

Måndag på kontoret. I Ungdomshuset frå kl 1400.

Tysdag på kontoret.

Onsdag coaching frå kl 0830-0930. Frå kl 1200 - på ski til Hadle.

Torsdag på kontoret. Coaching frå kl 1030-1130. Tenestereise frå kl 1600 med Team Hardanger til Jaunson Gjestgjevarstad.

Fredag Team Hardanger Jaunson Gjestgjevarstad.

Veke 12

Måndag coaching frå kl 0900-1000 og frå kl 1200-1300.

Tysdag coaching frå kl 0730-0830 og kl 1330-1430. Møte frå kl 0900-1000.

Onsdag på kontoret frå kl 1000.

Torsdag på kontoret. Møte kl 1600-1800.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 0800-1100.

 

Veke 11

Sundag og måndag på tenestereise til Ål og Fagernes.

Tysdag coaching kl 0830-0930. Møte frå kl 0930 til 1130. Synfaring til Bu.

Onsdag coaching kl 0830-0930. Møte kl 1400-1500 og kl 1600-1800.

Torsdag tenestereise til Bergen.

Fredag vinterferie.

Veke 10

Måndag på kontoret.

Tysdag leiarsamling kl 0800-1200. Møte med interimstyret for leiarnettverket Frumurarane kl 1230-1400.

Onsdag på kontoret. Coaching frå kl 1000-1100. Fellesmøte mellom Sysendalen Skisenter AS og Hardangervidda Ski og Fjellsport AS kl 1600-1930.

Torsdag på kontoret. Coaching frå kl 0830-0930. Møte frå kl 0930-1100.

Fredag på kontoret. Møte hjå Statkraft frå kl 1300.

Laurdag spelsamling med Rika-Ragna Teaterselskap frå kl 0900-1800.

Veke 9

Måndag på kontoret til kl 1100. Tannlege Lofthus kl 1230.

Tysdag styremøte i Eidfjord Utvikling AS kl 1100-1500.

Onsdag på kontoret. Coaching frå kl 0830-0930 og kl 1000-1100. 

Torsdag møte kl 0900-1030 Eidfjord kommune. Møte kl 1030-1230. Styremøte i Rika-Ragna Teaterlag kl 1800-1930 på Bu.

Fredag møte om Distribuert Næringshage hjå Bioforsk kl 1100-1400.

Veke 8

Måndag på kontoret. Coaching frå kl 1000-1100.

Tysdag leiarutvikling frå kl 0800-1200 på Vøringfoss Hotel. Styremøte Vøringfoss Hoteldrift AS kl 1600-1730. Møte i Eidfjord Næringslag på Eidfjord Fjell og Fjord Hotell kl 1730. Tematikk: Hardanger Næringslag.

Onsdag på kontoret.

Torsdag på kontoret.

Fredag på kontoret.

Veke 7

Måndag kl 1000-1100 telefonstyremøte i Eidfjord Utvikling. kl 1230 Team Hardanger har samling på Tyssedal Hotel.

Tysdag kl 1230 Team Hardanger har samling på Tyssedal Hotel. Kl 1300 evalueringsmøte av reiselivsmessa Reiseklar i Bergen. Kl 1700 møte i styringsgruppa Vøtrafestivalen på Eidfjord Gjestgiveri.

Onsdag på kontoret. Coaching frå kl 0830-0930. Arbeidsmøte Rika-Ragna Teaterselskap kl 1600-1800.

Torsdag tenestereise til Bergen.

Fredag tenestereise til Voss.

Laurdag Vøtrafestivalen.

Veke 6

Måndag på kontoret. I møte frå kl 0930-1030. Møte om dugnadsprosjekt på Høel frå kl 1930-2130.

Tysdag leiarsamling frå kl 0800-1200 på Vøringfoss Hotel. På kontoret resten av dagen. Møte frå kl 1300-1400.

Onsdag på kontoret. Styremøte i Sysendalen Skisenter AS frå kl 0900-1100.

Torsdag orienteringsmøte om Rika-Ragna på skulen i Ulvik og Granvin. Tenestereise til Bergen.

Fredag Korpsbygda Eidfjord marknadsføring i Grieghallen i samband med NM i brassband.

Sundag møte med systova Rika-Ragna Teaterselskap kl 1100-1230.

Veke 5

Måndag på kontoret til kl 1400.

Tysdag leiarsamling frå kl 0800-1200 på Vøringfoss Hotel. På kontoret resten av dagen.

Onsdag på kontoret. Coaching frå kl 0830-0930. 

Torsdag på kontoret. Møte frå kl 1600-1900.

Fredag på kontoret. Coaching frå kl 0830-0930 og fråå kl 1000-1100.

Veke 4

Møte i Bergen. Svarar på telefon 915 66 835 og les e-post deler av dagen.

Pressemøte i regi av Rika-Ragna Teaterselskap Heilagbrotet av Torunn Ystaas på Voss kl 1430.

Onsdag på kontoret. Mobilisering for Rika-Ragna på Lægreid skule kl 1140-1200. Møte kl 1700 og kl 1900.

Torsdag på kontoret. Tannlege frå kl 1230-1330. Møte om Vøtrafestivalen på Eidfjord Gjestgjeveri frå kl 1700-2000.

Fredag på kontoret. Mobilisering for Rika-Ragna på Kinsarvik skule frå kl 1000-1045.

Veke 3

Måndag møte med Eidfjord kommunestyret saman med styret i Eidfjord Utvikling AS frå kl 0900-1500.

Tysdag leiarsamling frå kl 0800-1200 Vøringfoss Hotel. Styremøte i Rika-Ragna Teaterselskap kl 1700-1930.

Onsdag på kontoret. Coaching kl 0830-0930. Møte i interimstyret i Sysendal Grunneigarlag på Høel kl 1600-1830. Nettverksmøte med Destinasjon Eidfjord kl 1900 til 22000 i lavvoen til Eidfjord Aktiv AS på Høel Gard.

Torsdag på kontoret. Coaching frå kl 0830-0930. Styremøte i Vøringfoss Hotelldrift AS frå kl 1030-1200 i Ulvik.

Fredag møte på Lofthus frå kl 0900-1100. Møte frå kl 1230 til 1400 og 1400-1600.

Laurdag møte med systova til Rika-Ragna Teaterselskap. Tenestereise til Bergen kl 1500.

Sundag deltaking på Reiseklar i Bergen saman med verksemder frå Eidfjord på eigen stand.

Veke 2

Måndag kl 0930-1130 møte på Utne.

Tysdag på kontoret. Styremøte i Eidfjord Utvikling AS kl 1100-1630. Møte med Vøtrafestivalen kl 1700-1900 på Eidfjord Gjestgiveri.

Onsdag Ungt Entreprenørskap Lægreid Skule frå kl 0800-1430. Tenestereise.

Torsdag leiarsamling med verksemd i Bergen.

Fredag på kontoret.

Veke 1

Måndag på kontoret. Møte frå kl 1200-1300.

Tysdag på kontoret.

Onsdag på kontoret.

Torsdag styrekurs frå kl 0900-1530. Til og frå på kontoret.

Fredag på kontoret. Coaching frå kl 1000-1100. Møte på Lofthus frå kl 1400-1600.

 

Veke 52

Måndag til torsdag - ring mobil 915 66 835 eller ring servicetorget i kommunen. Influensasjuk.

Onsdag møte frå kl 1000-1130.

Fredag nyttårsaftan.

Veke 51

Måndag på kontoret.

Tysdag på tenestereise. JTI arbeid i Kvam.

Onsdag heimekontor.

Torsdag heimekontor.

Fredag julaftan.

 

Veke 50

Måndag kl 0900-1000 tannlege. kl 1200 tenestereise til Voss. Teambuilding og JTI-arbeid.

Tysdag til kl 1500 tenestereise til Voss. Teambuilding og JTI-arbeid.

Onsdag på kontoret. Coaching frå kl 0830-0930. Møte frå kl 1200-1330. Startmøte om leiarutvikling frå kl 1600 til 1800. Jolekonsert med Toneskredo kl 2000.

Torsdag på kontoret. Coaching frå kl 0900-1000.

Fredag på kontoret. Caoching frå kl 0800-0900.

 

Veke 49

Måndag lesedag.

Tysdag eksamen obligatorisk fagkurs etablerarrettleiarar Høgskulen i Bergen.

Onsdag på kontoret. kl 0900-1200 Styremøte i Eidfjord Utvikling AS. Kl 1300-1800 fellesmøte mellom formannskapet i Eidfjord kommune og styret i Eidfjord Utvikling AS.

Torsdag på kontoret. Coaching frå kl 0800-0900 og kl 0915-1015. Møte kl 1230-1400.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 1000 til 1500.

Veke 48

Måndag på kontoret. Møte kl 1300-1500. Tenestereise til Bergen.

Tysdag Entreprenørskapskonferanse i Bergen. kl 1900-2200 samling med kvinner i Liv og Lyst programmet i Radøy.

Onsdag på kontoret. Coaching kl 1000-1100.

Torsdag styringsgruppemøte Distribuert næringshage kl 1000-1400 i Odda.

Fredag på kontoret. Coaching kl 0800-0900. kl 1300 møte med Eidfjord Næringslag.

Sundag kl 1400 -1600 førebuande møte, kl 1600-2000 strategisamling med grunneigarar i Sysendalen. Even Heggbom vil leiar prosessen.

Veke 47

Måndag på kontoret. Coaching frå kl 0830-0930. Kl1600-1900 styremøte i Rika-Ragna Teaterselskap. Kl 1930 møte på Eidfjord Fjell og Fjord Hotel.

Tysdag coaching frå kl 0830-0930. Kurs i regi av Ungt Entreprenørskap i Odda kl 1500-1700. Tenestereise til Bergen.

Onsdag og torsdag samling med verksemd i Bergen.

Fredag på kontoret. Coaching frå kl 0800-0900. Styremøte i Vøringfoss Hoteldrift AS frå kl 0930.

Veke 46

Måndag på kontoret. Møte frå kl 0900-1130.

Tysdag på kontoret. Møte med Ungt entreprenørskap frå kl 1410.

Onsdag på kontoret.Coaching frå kl 0800-0900. Møte frå kl 0900-1100 og frå kl 1300.

Torsdag salgskurs på Vøringfoss Hotel frå kl 0900-1600. Møte mellom Eidfjord kommune og grunneigarar i Sysendalen frå kl 1800-2000. Tenestereise frå kl 2000.

Fredag JTI samling med verksemd i Bergen.

Laurdag oppgåveskriving.

Veke 45

Måndag på kontoret. Tenestereise frå kl 1000.

Tysdag og onsdag. Obligatorisk fagkurs for etablerarrettleiarar.

Torsdag på kontoret. Coaching frå kl 0815-0915. Møte i leiarnettverket Frumurarane frå kl 1800-2100 på Ullensvang hotel, Lofthus.

Fredag på kontoret. Coaching frå kl 0830-0930.

Laurdag oppgåveskriving.

Veke 44

Måndag på kontoret.

Tysdag coaching frå kl 0830-0930. Møter frå kl 1000-1600. Ordinært årsmøte i Eidfjord Næringslag kl 1900-2130.

Onsdag på kontoret. Møte frå kl 0830-1200.

Torsdag Hardangerkonferansen. Møte frå kl 1700-1830.

Fredag på kontoret.

Veke 43

Måndag på kontoret. Presentasjon for kommunestyret måndag føremiddag.

Tysdag på kontoret. Coaching frå kl 1000-1100. Møte frå kl 1100-1200.

Onsdag coaching frå kl 0815 til 0915. Styremøte i Distribuert Næringshage frå kl 1015 i Odda.

Torsdag på kontoret. Møte frå kl 0900-1030, kl 1200-1300  1330-1600.

Fredag styrekurs frå kl 0900 til 1600 på Vøringfoss Hotell..

Veke 42

Styremøte Sysendalen Skisenter AS kl 0800-1000. Coaching kl 1100-1230. Til Bergen.

Tirsdag Obligatorisk fagkurs for etablerarrettleiarar HiB. Kl 1600-2000 JTI-arbeid med verksemd i Bergen.

Onsdag Olbigatorisk fagkurs for etablerarrettleiarar HiB. Kl 1600-2000 verdiavklaring med verksemd i Bergen.

Torsdag på kontoret. Coaching kl 0800-0900. Møte kl 1500-1700. Styremøte i Rika-Ragna Teaterselskap kl 1700-1900.

Fredag på kontoret. Coaching kl 0900-1000. Til Voss kl 1200-1530. Møte om spelsamling 1 kl 1600.

23.-24.10. 2010. Spelsamling 1 Heilagbrotet av Torunn Ystaas.

Veke 41

Haustferie.

Tysdag på kontoret. Coaching frå kl 0900-1000. Møte frå kl 1500-1800.

Onsdag på kontoret. Møte frå kl 0900-1100 og kl 1300-1430. Styremøte i Sysendalen Løypelag frå kl 1630-1900.

Torsdag på kontoret. Møte frå kl 0830-1000.

Fredag, laurdag og sundag: Matkulturfestival med matkonferanse fredag frå kl 0930. Fredag coaching frå kl 0815-0915.

Veke 40

Siste dag Jobbskaping for NAV Hordaland. Coaching fram til kl 1500.

Tysdag på kontoret. Coaching frå kl 0800-0900. Styremøte i Eidfjord Utvikling AS frå kl 1100-1700.

Onsdag på kontoret. Møte frå kl 1200-1300, 1400-1500 og møte i Sysendalen frå kl 1800-2100.

Torsdag på kontoret. Møte frå kl 0900-1030 og kl 1200-1300. Styremøte i Rika-Ragna Teaterselskap frå kl 1700- 2030.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 0900-1100.

Laurdag strategisk planprosess med verksemd på Voss kl 0900-1530.

Veke 39

Måndag tilgjengeleg på e-post og telefon til kl 1300. Studiedag. Coaching frå kl 0900-1000. Frå 1500-1700 JTI samling med verksemd i Bergen.

Tysdag Obligatorisk fagkurs for etablerarrettleiarar ved Høgskulen i Bergen, del 1. 

Onsdag Obligatorisk fagkurs for etablerarrettleiarar ved Høgskulen i Bergen, del 1. kl 1800 møte om Fjordvegen Riksveg 13 i Voss Fjellandsby.

Torsdag på kontoret. Møte frå kl 1300-1430.

Fredag på kontoret. Coaching frå kl 0800-0900 og 1000-1100.

Veke 38

Måndag på kontoret.

Tysdag ettermiddag og onsdag føremiddag Jobbskaping i Bergen.

Onsdag til sundag tenestereise. Leiarsamling i Barcelona.

Veke 37

Måndag på kontoret.

Tysdag på kontoret. Coaching frå kl 0800-0900.

Onsdag på kontoret. Coaching frå kl 0815-0915. Møter frå kl 0915-1415. Tenestereise frå kl 1600.

Torsdag deltake eg på seminar om kompetansearbeidsplassar i distrikta saman med ordførar og rådmann i Kongsberg.

Fredag på kontoret. Coaching frå kl 0900-1000. Møte frå kl 1300-1430.

Veke 36

Måndag til torsdag. Jobbskapingsprogram i Bergen for NAV Hordaland. Tysdag møte i Bergen frå kl 1300 til 1400 og på Voss frå kl 1730-1900.

Fredag på kontoret. Telefonstyremøte frå kl 0830-0900.

Veke 35

Måndag på kontoret. Coaching frå kl. 0800-0900. Formannskapsmøte frå kl 1200. Møte hos Destinasjon Eidfjord frå kl 1200-1330.

Tysdag på kontoret. Møte frå kl 0800-0930. Styremøte i Eidfjord Utvikling AS frå kl 1100-1400.

Onsdag på kontoret til kl 1130. Coaching frå kl 0900-1000.

Torsdag på kontoret. Coaching frå kl 0800-0900 og kl 10000-1100.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 0700-0730. Coaching frå 0800-0900 og kl 1000-1100. Møte frå kl 1800-1930.

Laurdag og sundag bakekurs i eldhuset i Sjøbua.

 

Veke 34

Måndag på kontoret. Interimstyremøte i Sysendalen Løypelag frå kl 1500-2000. Møte med sameigene frå kl 1630.

Tysdag på kontoret.

Onsdag på kontoret.

Torsdag på kontoret. Styremøte i Rika-Ragna Teaterselskap kl 1700-1900.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 0900-1030 og styremøte i Vøringfoss Hotelldrift AS kl 1100-1400.

Laurdag og sundag startar fyringa i steinomnen i Sjøbua.

Veke 33

Måndag på kontoret. Coaching frå kl 0700-0800 og 0900-1000. Møte frå kl 1200-1230.

Tysdag på kontoret.

Onsdag på kontoret.

Torsdag på kontoret. Coaching frå kl 0730-0830. Til Bergen kl 1300.

Fredag JTI-arbeid i Bergen.

Veke 32

Måndag til fredag på kurs.

Veke 31

Måndag på kontoret. Coaching frå kl 0900-1000. Møte frå kl 1100-1200.

Tysdag på kontoret. Møte frå kl 0800-1000.

Onsdag på kontoret. Coaching frå kl 0700-0800. Møte frå kl 1000-1130.

Torsdag på kontoret. Møte frå kl 0930-1130.

Fredag på kontoret. Coaching frå kl 1000-1100.

Sundag tenestereise.

Veke 29 og 30 Ferie

Måndag 19.7. Møte frå kl 0800-1000.

Onsdag 21.7. coaching frå kl 0800-0900.

Veke 28

Måndag på kontoret. Coaching frå kl 0900-1000. Møte frå kl 1100-1230.

Tysdag på kontoret. Konstituerande styremøte i Sysendalen Løypelag kl 1200-1500. Dugnad rundt sjøbua saman med Destinasjon Eidfjord og stadutviklaren til Eidfjord kommune.

Onsdag på kontoret til kl 1000. Resten av onsdag og torsdag på tenestereise i samband med Jobbskapingsprogrammeet.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 1100-1200.

Veke 27

Måndag på kontoret til kl 1130. På Rauhellerens som "lærling" resten av veka.

Veke 26

Måndag på kontoret.

Tysdag på kontoret. Dialogmøte interimstyret Sysendalen Hyttevelforbund og grunneigarar i Sysendalen kl 1800-2000 på Liseth Pensjonat.

Onsdag på kontoret. Coaching frp kl 0900-1000.

Torsdag på tenestereise i samband med Jobbskapingsprogrammet.

Fredag på kontoret til klokka 1100. Kan nåast på mobiltelefonen.

Veke 25

Måndag møte i Odda frå kl 1000-1200. På kontoret frå ca kl 1400.

Tysdag. Generalforsamling i EFFH frå kl 1000. SWOT-workshop i Bergen frå kl 1500-1800.

Onsdag på kontoret. Møte frå kl 0830. Coaching frå kl 1000-1100 og 1200-1300.

Torsdag på kontoret til kl 1400. Generalforsamling Eidfjord Amfiproduksjon kl 1600-1700. Etableringsmøte Eidfjord Næringslag frå kl 2000 på EFFH.

Fredag på kontoret.

Veke 24

Måndag kommunestyremøte. Generalforsamling Sysendalen Skisenter AS. Møte kl 1630-1800.

Tysdag på kontoret. Møte kl 0900-1030. Generalforsamlingar Destinasjon Eidfjord AS og Eidfjord Utvikling AS kl 1300-1400 og 1500-1600.

Onsdag på kontoret. Møte kl 0900-1000. Teamcoaching frå kl 1630-2130.

Torsdag på kontoret. Møte kl 1300-1500. I Hardangerrådet kl 1600.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 1400.

 

Veke 23

Måndag på kontoret. Synfaring frå kl 1400.

Tysdag på kontoret. Møte med representantar for hyttevel kl 1630.

Onsdag på tenestereise til Grøthe Gard frå kl 1230.

Torsdag styremøte i Eidfjord Utvikling AS kl 1100-1700.

Fredag på kontoret.

Veke 22

Måndag formannskapsmøte. Møte med byggesaksavdelinga etter kl 1200.

Tysdag på kontoret. Møte frå kl 1430-1530 og kl 1600-1700. EO generalforsamling i Eidfjord Amfiproduksjon AS kl 1700.

Onsdag på kontoret. Coaching frå kl 0900-1000 og frå kl 1400-1500.

Torsdag på kontoret. Kick-off Kvinnovasjon Voss kl 1700-2030.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 1200-1300.

 

Veke 21

Måndag 2. pinsedag.

Tysdag på kontoret. Møte frå kl 1630.

Onsdag på kontoret til kl 0945. Møte frå kl 1000. Til Bergen kl 1200. Styreseminar for verksemd i Bergen frå kl 1500-1700.

Torsdag på tjenestereise.

Fredag i Vilnius. Foredrag om leiing for www.EWMD.org

Veke 20

Måndag 17. mai.

Tysdag på kontoret. Møte frå kl 1000-1130 og  1330-1430.

Onsdag på kontoret. Møte frå kl 1200-1400.

Torsdag på kontoret.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 0830-1130.

Veke 19

Måndag kommunestyret i Eidfjord. På kontoret etter møtet.

Tysdag i Odda frå klokka 0800. Svarer på mobil etter kl 1000.

Onsdag på kontoret. I møte frå kl 0900-1030.

Torsdag Kristi Himmelfartsdag.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 0900-1000, kl 1100-1330 og 1330.

Veke 18

Måndag på kontoret. Coaching frå kl 0700-0800.

Tysdag på kontoret.

Onsdag på kontoret. Møte kl 1000-1130.

Torsdag på kontoret. Møte frå kl 0800. Styremøte i Vøringfoss Hotelldrift AS kl 0900-1130 i Eidfjord.

Fredag styremøte i Distribuert Næringshage i Odda.

Veke 17

Måndag formannskapsmøte i Eidfjord kommune. Møte kl 1200 og kl 1500.

Tysdag på kontoret til klokka 1300.

Onsdag og torsdag Stadutviklingskonferanse i Odda/Ullensvang. Møte på Dyranut frå kl 1700.

Fredag i møte frå kl 0830, kl 1200 og kl 1330.

Veke 16

Måndag styreseminar for verksemd i Bergen.

Tysdag styremøte i Vøringfoss Hotelldrift AS kl 1000-1300 i Eidfjord. kl 16-1700 møte med Arne Stadaas.  Kl 1700 arbeid med kostymar mv Heilagbrotet i Ungdomshuset.

Onsdag møter heile dagen.

Torsdag på kontoret.

Fredag møte frå kl 0830 og deretter i Austevoll med Liv og Lyst programmet til laurdag ettermiddag.

Veke 15

Måndag på kontoret. Det er fyrste cruiseanløp i Eidfjord og me er lova strålande sol. Me gler oss!

Tysdag på kontoret til klokka 1100. Kl 1700 arbeid i Ungdomshuset med kostymar til Heilagbrotet.

Onsdag deltaking på Møteplass Reiseliv Hardanger på Voss.

Torsdag styremøte i Eidfjord Utvikling AS kl 1100-1700.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 1200-1330. Coaching frå kl 1400-1500.

Veke 14

Tysdag på kontoret. Styremøte i Destinasjon Eidfjord på Dyranut frå kl 1300. Dugnad med kostymane til Rika-Tagna Teaterselskap frå kl 1700 på Ungdomshuset.

Onsdag på kontoret. Møte hjå EFFH frå kl 1100-1300. Møte i programkomiteen for Bluesfesten frå kl 1400.

Torsdag på kontoret.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 0800-0900.

Veke 13

Måndag og tysdag flyttedag. Tek telefonen og les sms. Sjekkar e-post innimellom.

Onsdag på kontoret. Møte kl 2000-2200.

Torsdag møte kl 1500-1900.

Fredag møte kl 1730-2100.

Veke 12

Måndag på kontoret. I kommunestyret frå kl 0900. Tysdag på kontoret. Møte kl 0900-1030 og kl 1700-1900.

Onsdag på kontoret. Møte kl 1100-1300.

Torsdag synfaring i Sysendalen frå kl 1100. Coaching kl 1300-1400.

Fredag på kontoret (flyttelass kjem til Eidfjord i løpet av dagen). Coaching kl 0830-1000, kl 1000-1030 og 1030-1130.

 

Veke 11

Måndag på reise.

Tysdag kontordag.

Onsdag Næringskonferansen i Hordaland. Møte frå kl 1430 til kl 1700.

Torsdag på kontoret. Styreseminar på Voss frå kl 1500 til 2100.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 0900-1100 og frå klokka 1100-1445.

Veke 10

Tysdag til sundag leiarsamling på Westerbeke Ranch. Kontakt servicetorget i Eidfjord kommune dersom det er noko du treng svar på ndg Sysendalen mv. Eg tek ikkje telefon og les ikkje e-post.

Veke 9

Måndag på kontoret. Møte frå kl 1000-1130.

Tysdag på kontoret. Møte frå kl 1200-1330.

Onsdag på kontoret til klokka 0945 og frå kl 1500. På ski i  mellomrommet. Nettverksmøte med Destinasjon Eidfjord AS kl 1900 på Eidfjord Gjestgiveri.

Torsdag på kontoret. Møte frå kl 1400-1600.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 1330.

Laurdag og sundag, reise.

Veke 8

Måndag styrekurs for Studentsamskipnaden i Finnmark Alta.

Tysdag på kontoret kl 1000. Møte frå klokka 1200.

Onsdag styremøte Vøringfoss Hotel Drift i Ulvik frå kl 1000 til 1400. Møte kl 1430 til 1530. Resten av dagen på kontoret.

Torsdag på kontoret. Møte frå kl 0900-1030. Coaching frå kl 1400-1500.

Fredag på kontoret. Coaching frå kl 1500-1600. Opning av Vøtrafestivalen.

Laurdag og sundag: Vøtrafestival på Feet.

Veke 7

Måndag orientering for Eidfjord kommunestyre frå kl 0930. Møte kl 1400-1530.

Tysdag til torsdag vert for 10 kvinnelege leiarar frå Litauen, mellom anna Sivilombudet for likestilling, på vitjing for å førebu kartlegging av kvinner si deltaking i styre og leiing i Litauen som grunnlag for demokratisering.

Fredag "heimekontor" i Bergen Styremøte i Eidfjord Amfiproduksjon AS.

Veke 6

Måndag i Bergen. Coaching frå kl 0900 for Jobbskapingsprogrammet.

Møte på NHH frå kl 1100-1300.

Tysdag styremøte i Eidfjord Utvikling kl 1100-1700.

Onsdag på kontoret. Coaching frå kl 1015 til 1115 og kl 1400-1500.

Torsdag på kontoret. Møte kl 0730-0830, kl 1215-1330 og 1800-1900.

Fredag på kontoret. Møte kl 0930-1030. Coaching frå kl 1500-1600.

Veke 5

Måndag på kontoret.

Tysdag møte frå kl 0800-0930. Coaching frå 0945-1045. Styremøte i Rika-Ragna Teaterselskap frå kl 1700-1900.

Onsdag møte frå kl 0900-1000. Resten av dagen på  kontoret.

Torsdag på kontoret.

Fredag møte kl 0900-1030. Resten av dagen på kontoret.

Laurdag på stand for Korpsbygda Eidfjord under NM Brassband i Grieghallen.

Veke 4

Måndag coaching og møter i Bergen.

Tysdag på kontoret. Coaching kl 1400-1500.

Onsdag på kontoret. Møte frå kl 1400-1500 og frå 1730 til 2100.

Torsdag styremøte Vøringfoss Hotel Drift AS i Ulvik kl 1000-1400.

Fredag på kontoret.

 

Veke 3

Måndag på kontoret.

Tysdag på kontoret. Coaching frå kl 1015-1115. Møte frå kl 1230-1400.

Onsdag på kontoret til kl 1130. I møte resten av dagen til kl 2100.

Torsdag i møter heile dagen til kl 1900.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 0900-1130. Coaching frå kl 1500-1600.

Veke 2

Måndag i Bergen. Coaching frå kl 0900-1000. Styrekurs frå kl 1200-1800.

Tysdag møte frå kl 0930-1100, coaching frå kl 1400-1500. Resten av dagen på kontoret.

Onsdag coaching frå kl 0900-1000 og kl 1500-1600. Avreise til Stavanger.

Torsdag til søndag Grünen Woche 2010 Berlin.

Veke 1

Måndag i formannskapet frå kl 0900-1030. Coaching frå kl 1300-1400. Resten av dagen på kontoret.

Tysdag coaching frå 1015-1115. Resten av dagen på kontoret.

Onsdag møte frå kl 0900-1030. Resten av dagen på kontoret.

Torsdag møte frå kl 1200-1400. Resten av dagen på kontoret.

Fredag på kontoret.

Veke 53

Måndag på kontoret.

Tysdag på Geilo for å køyre i alpinbakkane med dotter mi.

Onsdag på kontoret.

Godt Nytt År! Eg ser fram til spannande og utfordrande oppgåver i det nye året og eg set mi lit til at me skal finna konstruktive løysningar på dei.

Veke 52

Måndag coaching på Jobbskapingsprogrammet i Bergen

Møte med hyttevel kl 1630.

Tysdag møter heile dagen.

Onsdag tilgjengeleg på mobiltelefon.

Torsdag julefri. Med ynskjer om ei god og fredfyllt jul til alle.

Sundag på kontoret. 

Veke 51

Måndag møte med Innovasjon Norge i Dale i Sunnfjord.

Tysdag på kontoret. Coaching frå kl 0900-1030. Styremøte i Eidfjord Amfitopp kl 1700 på Kvamskogen.

Onsdag styremøte i Eidfjord Utvikling AS kl 1100-1700.

Torsdag på kontoret. Coaching frå kl 1015-1115 og frå kl 1300-1400. Møte om Vøtrafestival på Eidfjord Gjestgjeveri kl 1600.

Fredag på kontoret.

Veke 50

Måndag på kontoret.

Tysdag på kontoret. Coaching frå kl 1000-1100. Evalueringsmøte Matkulturfestivalen kl 1130. Styremøte i Rika-Ragna Teaterselskap frå kl 1700.

Onsdag på kontoret. Møte kl 1600 om natur- og kulturbasert reiselivsverksemd.

Torsdag på kontoret. Møte om Vøtrafestivalen kl 1000. Coaching frå kl 1500-1600.

Fredag på kontoret. Coaching frå kl 1015. Styremøte i Vøringfoss Hotelldrift AS frå kl 1300.

Veke 49

På reise til fredag 4.12. 2009.

Veke 48

Måndag kl 0900-1100 coaching, møte frå kl 1300-1430. Resten av dagen  på kontoret.

Tysdag kl 0900-1030 coaching. Resten av dagen på kontoret. Møtet på Vasstun Gjestehus AS i Odda vart avlyst grunna seine avmeldingar.

Onsdag kl 0900-1030 coaching. Kl 1030 -1130 styremøte i Sysendalen Skisenter AS. Møte frå kl 1400. Kl 2000 møte om pulkløp i kantina på kommunehuset.

Torsdag kl 1015-1115 coaching. På kontoret til kl 1200. Møte på Voss kl 1500.

Fredag coaching på Jobbskapingsprogrammet til NAV Hordaland.

Veke 47

Måndag kl 0900 -1030 coaching, kl 1200-1400 møte i Vallavik med Brukomiteen. Resten av dagen på kontoret.

Tysdag  kl 0900-1030 coaching, resten av dagen på kontoret.

Onsdag kl 1000-1700 styremøte i Eidfjord Utvikling AS.

Torsdag på kontoret.

Fredag kl 1000-1100 og kl 1500-1600 coaching, resten av dagen på kontoret.

Veke 46

Måndag Coaching Jobbskapingsprogram NAV Hordaland.

Tysdag Entreprenørskapskonferanse i Bergen frå kl 0930 til 1600. Flytt til Hardanger inviterer til informasjonsmøte om Hardanger som attraktiv stad å bu og arbeida på Radisson SAS Hotel Norge i Bergen frå kl 1830 til kl 2200.

Onsdag på kontoret frå kl 1300.

Torsdag Hardangerkonferanse i Ulvik.

Fredag på kontoret fram til kl 1200.

Veke 45

Måndag møte på Lofthus frå kl 0830 til kl 1100. Resten av dagen på kontoret.

Tysdag på kontoret. Styremøte i Rika-Ragna Teaterlag kl 1700.

Onsdag på kontoret til kl 1330. Til Oslo med Medisinsk Helsesenter AS.

Torsdag og fredag strategisamling i Oslo. Tilbake i Eidfjord fredag kveld.

Laurdag Bluesfest.

Veke 44

Måndag på kontoret. Coaching frå kl 0800-0900. Møte om Bluesfesten frå kl 1200-1345. Møte i Brukomiteen frå kl 1400-1600.

Tysdag visjon/strategimøte med Destinasjon Eidfjord frå kl 1000-1230. Styremøte frå kl 1230.

Onsdag kurs i styrearbeid for Stiftinga Hardanger Voss Museum på Aga.

Torsdag styremøte i Vøringfoss Hotelldrift AS frå kl 1000-1300. Møte om Sysendalen som reisemål kl 1345-1530. 

Fredag på kontoret.

Veke 43

Måndag på kontoret til kl 1400.

Tysdag Jobbskaping NAV i Bergen.

Onsdag Kurs i praktisk styrearbeid for StyreAkademiet i Hordaland.

Torsdag på kontoret.

Fredag på kontoret. På synfaring i Sysendalen kl 0800-1000. Coaching frå kl 1000-1100. Møte frå kl 1300-1500.

Veke 42

Måndag feriedag.

Tysdag heimreise leiarsamling.

Onsdag og  torsdag på kontoret.

Fredag coaching frå 0900-1100. Styremøte i Vøringfoss Hotelldrift AS kl 1200-1500.

Veke 41

Måndag og tysdag på kontoret.

Onsdag les eg e-post og tek telefonen.

Torsdag reise og fredag til søndag på leiarsamling.

Veke 40

Måndag på kontoret. Kl 1230 - 1500 møte med styringsgruppa Bluesfesten. kl 1900 folkemøte Stadutvikling.

Tysdag på befaring frå kl 0830 til 1100. Resten av dagen på kontoret. 

Onsdag på kontoret heile dagen. Møte frå kl 0900-1100.

Torsdag på kontoret. Møte frå kl 1200.

Fredag på kontoret. Møte frå kl 0900-1000 og 1200-1300. Styremøte og GF i Sysendalen Næring AS frå kl 1630.

Veke 39

Måndag og tysdag; Jobbskapingskurs i Bergen for NAV Hordaland.

Onsdag styremøte i Eidfjord Utvikling frå kl 1030-1700.

Torsdag på kontoret. Til Kinsarvik mellom kl 0930 til 1100. Møte i Leiarnettverk for kvinner på Eidfjord Fjell og Fjord Hotell frå kl 1800-2100.

Fredag på kontoret. Frå kl 1430 "flyttedag".

Veke 38

Måndag på kontoret.

Tysdag på kontoret. Møte frå kl 1100.

Onsdag på kontoret.

Torsdag på kontoret. Coaching kl 0900-1000.

Fredag på kontoret til kl 1400.

Veke 37

Måndag jobbskapingskurs i Bergen for NAV. Innlegg for leiarnettverk for kvinner på Voss frå kl 1800.

Tysdag på kontoret. Kl 1230 møte om Bluesfesten.

Onsdag på kontoret. kl 1000 møte om Heggjagarden. Styremøte i Eidfjord Amfiproduksjon på Kvamskogen kl 1630.

Torsdag i Ulvik hos bygde- og næringsutviklar til ca kl 1400.

 Fredag på kontoret.

Veke 36

Måndag til onsdag deltek eg på konferanse i Vågå.

Torsdag på kontoret. Telefonstyremøte frå kl 1500-1600.

Fredag på kontoret til klokka 1000. Møte i Kinsarvik kl 1230.

Veke 35

Måndag på kontoret. Møte frå kl 0930-1100.

Tyrsdag på kontoret. I møte frå kl 0830-1230.

Onsdag på kontoret til kl 1200. Møte frå kl 0830. GF Eidfjord Invest AS kl 1500 på Sotra

Torsdag arbeidsdag i Bergen. Eg les e-post og tek telefonen.

Fredag Periferikonferanse i regi av Bergen Næringsråd Glesvær i Sund.

Laurdag reise til Lom/Vågå.

Veke 34

Mandag på kontoret. Møte kl 1000-1100.

Tirsdag på kontoret. Møte kl 1230-1430.

Onsdag på kontoret. Møte kl 1215-1500 og 1900-2100.

Torsdag på kontoret. Møte i Øvre Eidfjord kl 1100-1300.

Fredag på kontoret. Coaching frå kl 1000-1100. Møte frå kl 1115-1215 og 1300-1430.

Veke 33

Måndag ferie.

Tysdag til fredag på kontoret. Fredag på synfaring i Sysendalen/Maurseth fram til kl 1130.

Veke 32

Måndag til fredag på kontoret. Torsdag i møte frå kl 1230.

Veke 31

Måndag ferie.

Tysdag på kontoet.

Onsdag møte i Kvam.

Torsdag på kontoret.

Fredag ferie.

Veke 30

Måndag på kontoret.

Tysdag på kontoret. I møte på kommunehuset frå kl 1000-1230. Møte frå kl 1400-1500.

Onsdag på kontoret. Møte frå kl 0800-1030.

Torsdag på kontoret. Møte frå kl 0900-1030.

Fredag ferie.

Veke 29

Måndag, tysdag tenestereise jobbskapingsprogram i Hordaland/NAV. Eg les e-post og svarar på mobiltelefon.

Onsdag på kontoret.

Torsdag på kontoret.

Fredag på kontoret til lunsj. 

Veke 26, 27, 28 på Kypros (2 veker kurs 1 veke ferie). Eg les ikkje e-post i denne perioden. Eg svarar heller ikkje på mobiltelefon.

Veke 25

Måndag styremøte og generalforsamling i Eidfjord Utvikling AS. Generalforsamling i Sysendalen Skisenter AS.

Tysdag på kontoret. Frå kl 1200 møte om RiberŽs Industribygg.

Onsdag på kontoret. Frå kl 1230 møte om Eidfjord Amfiproduksjon AS

Torsdag frå kl 0930 møter i Eidfjord og Sysendalen. Møte i Jevnaker kl 2200 Rika-Ragna/Bronsebukkane.

Fredag frå kl 1200 møter i Eidfjord. Kl 1500 styremøte i Vøringfoss Hoteldrift AS i Ulvik.

Veke 24

Måndag på synfaring på Feet frå kl 0830 til kl 1100. Resten av dagen på kontoret. 
Tysdag på kontoret. 
Onsdag på kontoret. Styremøte i Sysendal Skisenter AS frå kl 0900. Møte frå kl 1230. 
Torsdag møte frå kl 0900. Befaring på Bruskorve frå kl 1200. 

Fredag på kontoret. Møte frå kl 0900-1030. Coaching frå kl 1500-1600.

Veke 23

Tysdag på kontoret. 
Onsdag på kontoret. Coaching kl 1430-1530.
Torsdag på kontoret. Brukomiteen har møte frå kl 1100. Møte frå kl 1400.
Fredag på kontoret. Møte frå kl 0930. Coaching frå kl 1500-1600.

Veke 22

Måndag i Bergen. Eg kan nåast på mobiltelefon.
Tysdag på kontoret. Styremøte i Vøringfoss Hotelldrift AS frå kl 0900-1200.
Onsdag på kontoret. Møte på Liseth Pensjonat frå kl 1800.
Torsdag på tenestereise til Bergen
Fredag på veg til Berlin.

Veke 21

På grunn av deltaking i Rika-Ragna, vil eg ha litt kortare kontortid frå mandag til onsdag denne veka.

Måndag på kontoret.
Tysdag på kontoret.
Onsdag på kontoret.

Fredag på kontoret.

Veke 20

Måndag workshop med Destinasjon Eidfjord AS frå 1030-1200. Møte frå 1300-1430.
Tysdag befaring på Fossli frå 0900-1100. Møte frå kl 1400-1600
Onsdag workshop med Vøringfoss Hotell frå kl 0900-1200. Møte frå kl 1300 til 1500.
Torsdag styremøte i Eidfjord Utvikling AS frå kl 1100-1700.
Fredag på kontoret.

Veke 19

Måndag workshop med Vøringfoss Hoteldrift AS frå 0900-1200. Møte frå 1400-1600.
Tysdag på kontoret til kl 1300. Møte om leiarnettverk på Utne Hotel frå kl 1800-2100
Onsdag coaching frå kl 0900-1000. Visjonsmøte med Destinasjon Eidfjord AS frå kl 1030-1230. Møte i Brukomiteen frå kl 1400-1600.
Torsdag på kontoret.
Fredag i Bergen. Les e-post og tek telefonen. Coaching frå kl 1500-1600.

Veke 18

Måndag i Bergen.
Sjukemeld.
Sjukemeld.
Sjukemeld.

Veke 17

Måndag på kontoret. Telefonstyremøte kl 0920-1000.
Tysdag på kontoret. Møter frå kl 0800-0900 og kl 1230-1600. Næringslivskonferanse i regi av Flytt til Hardanger på Utne frå kl 1800-2100.
Onsdag på kontoret.
Torsdag på kontoret. Møte på Voss frå kl 1300.
Fredag på kontoret. Møte frå kl 0900-1100.

Veke 16

Tysdag oppstartsmøte Målstyrt forvaltning Hardangervidda Vest. Ullensvang hotell kl 0945-1630.
Onsdag og torsdag konferansen Diktarvegen Brakanes Hotel Ulvik. Målstyrt forvaltning møte kl 1700-1900
Fredag på kontoret. Møte kl 1000-1130

Veke 15

På kontoret. Idédugnad på Liseth frå kl 1500-1800.
Tysdag kitekurs på Dyranut saman med Destinasjon Eidfjord.
Onsdag på fjellet.

Veke 14

På kontoret. Møte frå kl 1000 og frå kl 1400.
Tysdag på kontoret.
Onsdag Møteplass reiseliv 2009.
Torsdag Møteplass reiseliv 2009
Fredag på kontoret. Møte frå kl 1400

Måndag i kommunestyret. På kontoret frå kl 1330.
Tysdag møte på Geilo.
Onsdag på kontoret. Møte kl 1500-1600.
Torsdag på kontoret. Styreseminar for styremedlemmer i verksemder i Bømlo med offentleg eigar frå kl 1300 til 1830
Fredag styreseminar for styremedlemmer i verksemder i Bømlo med offentleg eigar til kl 1300. Coaching kl 1400-1500

Måndag på kontoret. Møte frå kl 1000 og kl 1300.
Tysdag på kontoret. Møte kl 1400 til kl 1500. Stadutviklingsprosjektet kl 1800-2100.
Onsdag på kontoret. Møte kl 0900-1000 og 1400-1500. Folkemøte i Granvin fra kl 1730-2030
Torsdag møte i Odda. Styreseminar for Bygdservice Sola SA frå kl 1900
Fredag i Stavanger

Måndag på kontoret. Møte frå kl 1000. Næringsgruppa i Stadutviklingsprosjektet kl 1900-2100
Tysdag på kontoret. Møte kl 0930 til kl 1030, kl 1400-1530.
Onsdag på kontoret. Møte i Brukomiteen kl 1400-1530.
Torsdag styremøte Eidfjord Utvikling frå kl 1100-1700.
Fredag på kontoret. I møte på Vøringfoss Hotell frå kl 1000-1400

Veke 10

Måndag på kontoret. Møte frå kl 0830. I Sysendalen frå kl 1230
Tysdag møte kl 0830 til kl 1030. I Sysendalen frå kl 1230.
Onsdag på kontoret. I møte kl 1000-1130.
Torsdag i Odda frå kl 1130.
Fredag på kontoret. I møte frå kl 0900 til kl 1300

Veke 9

Måndag på kontoret
Tysdag i Bergen. Tek telefon og les e-post.
Onsdag i Alta.
Torsdag møte på Voss frå kl 1100-1300. Møte på kontoret frå kl 1400-1700
Fredag møte frå kl 0800 til kl 0900 og kl 1300 til kl 1500.

Veke 8

Måndag på kontoret
Møte med Destinasjon Eidfjord frå kl 1230-1400.
Tysdag Styredagen i Hordaland
Onsdag på kontoret. Styremøte i Vøringfoss Hotelldrift AS frå 0900 til 1200. Møter frå kl 1300-1500.
Torsdag på kontoret. Møter frå kl 0900-1100. Møte i arbeidsgruppa Brufest frå 1200-1400
Møter frå kl 1500 og ut dagen.
Folkemøte i Placement i Eidfjord kl 1730.
Fredag møte frå kl 0830 til 1200 og frå kl 1300-1430

Veke 7

Måndag på kontoret
Møte med næringsgruppa i Stadutviklings-prosjektet frå kl 1900.
Tysdag på kontoret
Onsdag på kontoret. Møte frå kl 1000 til 1130 og kl 1200 til 1330. Kl 2000 nettverksmøte for reiselivsverksemder i Eidfjord
Torsdag på kontoret. Møter frå kl 1300 og ut dagen
Fredag på kontoret. Møte frå kl 1000 til 1200

Veke 6

Måndag på kontoret
Tysdag på befaring på Bu fram til klokka 1030. På kontoret resten av dagen
Onsdag på kontoret>Klokka 1800 folkemøte
Torsdag på kontoret fram til 1320
Fredag heimekontor

Veke 5

Måndag i Bergen
Tysdag på kontoret
Onsdag styremøte i Eidfjord Utvikling AS frå kl 1530
Torsdag på kontoret. Klokka 1900 møte med dugnadsleiarar
Fredag på kontoret fram til 1300
I Sysendalen på møte ettermiddag

Veke 4

Måndag kontoret
Tysdag styremøte i Vøringfoss Hotelldrift AS og Brukomiteen
Onsdag på møte heile dagen
Torsdag til sundag på tenestereise til Nederland

Veke 3

Måndag og tysdag på kontoret
Onsdag på tenestereise
Torsdag og fredag på kontoret


Aktivitetskalendar
April 2014
ma
ti
on
to
fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
Kommande aktivitetar
Arrangement 2014
Skaperkraft
Nettverkskreditt
Ungt Entreprenørskap
digital læringsarena
Nasjonal digital læringsarena; Hvorfor drama i barne- og ungdomsarbeid?
Nyskapingsparken
Søk i portalen


Eidfjord Utvikling AS, Simadalsvegen 1, 5783 - Tlf: 53 66 41 00 - Mobil: 91566835 - Org.nr: 986 261 869