Startside
Kontortider
Organisasjon
Vekeplan
Bakgrunn
Tenester
Retningslinjer
EU som medeigar
Hyttetomtene
Styremøter

Antal besøk: 385683

 

 

 

 

 

 
        

 

Tenester

Treng du rettleiing eller coaching i samband med bedriftsetablering og -utvikling?

 

Eidfjord Utvikling AS kan tilby å:

 

 • vera ein fortruleg samtalepartnar i diskusjonen om forretningsidé
 • vera med å vurdera om forretningsideen er så realistisk at det kan bli ei lønsam verksemd
 • orientera om selskapsformer og kva kvar av dei inneber
 • gje rettleiing i utarbeiding av forretningsplan, budsjett m.m.
 • hjelpa til med å finna ressurspersonar som kan gå inn som styremedlem i nystarta aksjeselskap
 • orientera om moglege finansieringskjelder og gi hjelp med å utarbeida søknader til desse
 • hjelpa til med å få bedrifta registert i Brønnøysund
 • skaffa etableraren nettverk og kontakt med faginstansar
 • hjelpa til med å skaffa næringsareal/-lokale, eventuelt
  arbeidskraft

  Ynskjer du meir informasjon, ta kontakt med oss på tlf  nr 53 66 41 00. A>

Aktivitetskalendar
April 2014
ma
ti
on
to
fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
Kommande aktivitetar
Arrangement 2014
Skaperkraft
Nettverkskreditt
Ungt Entreprenørskap
digital læringsarena
Nasjonal digital læringsarena; Hvorfor drama i barne- og ungdomsarbeid?
Nyskapingsparken
Søk i portalen


Eidfjord Utvikling AS, Simadalsvegen 1, 5783 - Tlf: 53 66 41 00 - Mobil: 91566835 - Org.nr: 986 261 869